Mị trong đêm tình mùa xuân như lào?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mị trong đêm tình mùa xuân như lào? by Mind Map: Mị trong đêm tình mùa xuân như lào?

1. Tô Hoài muốn bộc lộ niềm tin mãnh liệt của mình: dù thế lực tàn bạo có chà đạp đến tận cùng của nỗi đâu thì chúng chỉ làm tê liệt chứ không huỷ diệt được sức sống tiềm tàng mãnh liệt của con người lao động Tây Bắc cụ thể ở đây là Mị

2. 2 chi tiết

2.1. dây trói (giá trị hiện thực)

2.1.1. bọn chúa đất, bọn thống lí cấu kết giặc Pháp đại diện là bố con nhà thằng Thống lí Pá Tra

2.1.1.1. Mị trở thành dâu gạt nợ.Tuổi xuân và hạnh phúc bị cướp mất trở thành con trâu con ngựa

2.2. tiếng sáo (giá trị nhân đạo)

2.2.1. đối với Mị

2.2.1.1. tiếng sao đánh thức sức sống tiềm tàng trong Mị

2.2.1.1.1. là chiếc chìa khoá

2.2.1.1.2. liều thuốc gọi hồn đc so sánh với nỏ thần của ADV so sánh với câu vừng ơi mở ra

2.2.1.2. nhớ lại kỷ niệm xưa tài thổi lá hay như thổi sáo đc nhiều người mê

2.2.1.3. nhận ra hiện thực sống kiếp con trâu con ngựa khổ x1000

2.2.2. đối với Tây Bắc

2.2.2.1. nếu không có tiếng sáo thì TB sẽ ra sao

2.2.2.1.1. tiếng sáo tiếng kèn đối với TB là âm thanh không thể thiếu là văn hoá người dân TB

2.2.2.1.2. nếu không có tiếng sáo thì TB sẽ tẻ nhạt cái giá rét, âm thanh tiếng cúng ma xập xình x100

2.2.3. đối với tác giả

2.2.3.1. là nhà văn hiện thực Tô Hoài chưa bao giờ viết về lãng mạn nhưng chi tiết tiếng sáo đêm tình mùa xuân làm tác phẩm thêm chất lãng mạn

3. sau đêm tình mùa xuân Mị: NÔ Lệ

3.1. => Mị vẫn là nô lệ nhưng nhờ đêm tình mùa xuân Mị đã nhận ra thân phận của mình và tìm lại được sức sống tiềm tàng

4. trước đêm tình mùa xuân Mị: NÔ LỆ