İZMİR DC TEAM COACHING MAP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
İZMİR DC TEAM COACHING MAP by Mind Map: İZMİR DC TEAM COACHING MAP

1. MOTİVASYON

1.1. Bireylerin motivasyon kaynakları

1.1.1. DART

1.1.1.1. Yönetici - çalışan ilişkisi uygulaması

1.1.2. Koçluk sistematiği

1.2. Ekibin motivasyon kaynakları

1.2.1. Devrim arabaları vaka çalışması

1.2.2. Nefes filmi vaka çalışması

2. TAKIM

2.1. Takım Anlaşması

2.1.1. Takım koçluğu anlaşma uygulaması yapılacak

2.1.1.1. Yeterlilik alanı belirleme

2.1.1.2. Çalışma prosedürleri belirleme

2.1.1.3. Çeşitliliği kutlama

2.2. Misyon Bildirisi Oluşturmak

2.2.1. Misyon Bildirisi Çalışması uygulanacak

2.2.1.1. Öz değerleri oluşturma

2.2.1.2. Temel yetkinlikler

2.2.1.3. Hizmet saptama

2.2.1.4. İç ve Dış müşteriyi belirleme

2.3. İzmir Marka Çalışması

2.3.1. Nasıl marka olabiliriz?

2.3.2. Takım anlaşması - Misyon sonuçlarını değerlendirmek

2.3.3. Motto çalışması

2.3.4. Takım Değerinin Keşfi

2.4. Takım tekerleği çalışması

2.4.1. Koçluk kadranı uygulaması

2.4.2. Mantıksal algı boyutlar çalışması

3. GÜVEN

3.1. Özgüven

3.1.1. İnteraktif etkinlik modeli

3.1.1.1. Duygu

3.1.1.2. Düşünce

3.1.1.3. Tavır

3.1.1.4. Davranış

3.1.2. Diyaloğu cesaretlendirmek

3.1.2.1. Akıl Yürütme

3.1.2.2. Meydan okuma

3.1.2.3. Farklı bakış açısı

3.1.2.4. Aktif soruşturma

3.1.3. Takımı destekleme alıştırması

3.1.3.1. Gurur duyduğunuz şey

3.1.3.2. Tebrik / Takdir

3.1.3.3. İltifat

3.1.3.4. Tezahürat

3.1.3.5. Neden önemli?

3.1.4. Özgüven Oluşturma

3.1.5. Pozitif Düşünce Oluşturma Çalışması

3.1.5.1. Duygu Yolu Grup Çalışması

3.1.5.2. Uyum Becerileri

3.1.6. Netleştirme

3.1.6.1. Sonuç çerçevesi uygulaması

3.1.6.2. Sanki Çerçevesi uygulaması

3.1.6.3. Kanıt oluşturma Süreci

3.1.6.4. Ekoloji

3.2. Güven Oluşumu

3.2.1. Ekiplerde Güven

3.2.1.1. Güvenden yoksun ekiplerin özellikleri

3.2.1.2. Güvenin yüksek olduğu ekiplerin özellikleri

3.2.2. Kişisel geçmiş çalışması

3.2.2.1. Belirli sorular yardımıyla ekiptekilerin bilmediği özelliklerin ve geçmişin bugünkü davranış ve tutumlara yansıması

3.2.3. Ekip etkinliği çalışması

3.2.3.1. Kişilerin ekibe yaptıkları pozitif katkıların üzerine yapılan grup çalışması

3.2.4. Liderin rolü

4. LİDER

4.1. İşi Sahiplenme

4.1.1. Bireysel farkındalık çalışması

4.1.1.1. Kişilik Envanteri

4.1.1.2. Envanter haritası oluşturmak

4.1.2. Sen kimsin ? - Ben kimim ? Grup çalışması

4.2. Kaliteli Geri - İleribildirim

4.2.1. İleribildirimin farkı nedir?

4.2.2. Devrim Arabaları geribildirim - ileribildirim inceleme çalışması

4.3. Yönetsel Yetkinlik

4.3.1. Bireysel performansları geliştirme

4.3.2. Takım performansı geliştirme

4.3.3. Yönetsel yetkinlik çalışması

4.4. 10 Liderlik Tekniği

4.4.1. Liderlik teknikleri uygulaması ve bilgilendirmesi