Nhu cầu của Khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhu cầu của Khách hàng by Mind Map: Nhu cầu của Khách hàng

1. Bạn có cái tui cần?

2. Giao hàng thuận tiện và nhanh chóng

2.1. Giao nhanh tại nhà (<1h)

2.1.1. Phí giao hàng cao

2.2. Giao tại nhà tiêu chuẩn (khung giao 2h, hôm nay, mai, mốt)

2.2.1. Phí giao hàng trung bình

2.3. Giao tại cửa hàng BHX

2.3.1. Miễn phí

2.4. Giao định kỳ theo ngày

2.4.1. Miễn phí hoặc phí giao rất thấp

3. Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng

3.1. Kiểm soát chất lượng sản phẩm từ lúc nhập --> đến tay khách hàng

3.1.1. QC hàng hóa đầu vào

3.1.2. QC hàng hóa định kỳ trong ngày

3.1.3. QC hàng hóa khâu Pick hàng

3.1.4. QC hàng hóa khâu đóng gói

3.1.5. Đồng kiểm với khách hàng khi giao

3.2. Chính sách đền bù không có hàng/giao trễ

3.2.1. Đền PMH mệnh giá cố định

3.2.2. Đền PMH mệnh giá cố định, mỗi ngày trễ giảm thêm x tiền và tối đa y tiền

3.3. Chính sách đền bù hàng kém chất lượng

3.3.1. Đền PMH mệnh giá cố định