Gyermekkép az óvodáztatás történetében

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gyermekkép az óvodáztatás történetében by Mind Map: Gyermekkép az óvodáztatás történetében

1. Brunszvik Teréz: első kisdedóvó intézet

2. romló társadalmi helyzet miatt védelem a gyermekek felé

3. természetszerű nevelés

4. Előzmények (18.sz.)

4.1. Dame Scool: dolgozó anyák számára

4.1.1. Felügyelő nő

4.2. Andrew Bell : monitor módszer, 3R

4.3. Samel Wilderspin: szigorú puritán gyermekkép, monitor módszer az óvodában

4.4. Robert Owen: infat Scool

4.4.1. Munkásgyerek

5. A 20. sz. eleje

6. A ll. vh után ( a 20. sz. második fele)

6.1. A nemzetszocializmus idején

6.1.1. gyermekkép: "kis politizáló felnőtt"

6.1.2. a pedagógus:

6.1.2.1. naprakész a korabeli élettel, eszményrendszerrel kapcsolatban

6.1.2.2. tanítsa meg a szoc. eszményeket, fogalmakat

6.1.3. tevékenységek:

6.1.3.1. kötelezőek

6.1.3.2. korabeli eszmény alapján fejlesztenek

6.1.3.3. politikai tartalom

6.1.4. óvodakép: tűnjön el a régi "mesevilág"

6.2. 70-es évek változásai:

6.2.1. gyermekkép:

6.2.1.1. iskolára készülő gyermek

6.2.1.1.1. szívesen tanul

6.2.1.1.2. kiscsoportos: alkalmazkodik az óvodához, betagolódik a rendbe

6.2.1.1.3. középső & nagycs.: tudatos önfegyelem

6.2.1.1.4. együttműködik óvónőjével és a közösséggel

6.2.2. pedagóguskép: jól felkészült óvónő

6.2.2.1. képes az elvárásoknak megfelelő nevelőmunkára

6.2.2.2. adódó nehézségek kompetens leküzdése

6.2.2.3. kívánt gyermeki haladás, fejlődés hiánya: óvónő "fogyatékossága"

6.2.3. tevékenységek: kötelezőek

6.3. 80-as évektől napjainkig:

6.3.1. gyermekkép:

6.3.1.1. reformpedagógiai irányzatok

6.3.1.2. alternatív pedagógiák

6.3.1.3. Rousseau-i romantikus eszménykép

6.4. Jelen (mi öröklődött át?)

6.4.1. mentális és filozófiai alapok

6.4.2. hitbéli gyermekképek

7. Az első magyar óvodák, Fröbel

7.1. befolyással van rá az angol minta

7.2. boldogság megőrzése

7.3. szabadság

7.4. családos jelleg

7.5. romantikus gyermekkép