Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri by Mind Map: Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

1. Amaç belirleme

1.1. Hedef koyma

1.2. Ne için çalıştığını bilme

2. Plan oluşturma

2.1. Haftalık

2.2. Aylık

2.3. Kendine uygun

3. Zamanı verimli kullanma

3.1. Plan yapma

3.2. Plana uyma

3.3. Ders çalışırken tek derse odaklanma

4. Uygun çalışma ortamı

4.1. Sessiz

4.2. Sade

4.3. Masa sandalye

5. İstekli olma

6. Derse hazırlık yapma

6.1. Ders öncesi hazırlık

6.2. Ders öncesi önceki dersi tekrar etme

7. Not tutma

7.1. Ders anında

7.2. Ders çalışırken