Zašto se životinje skrivaju?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zašto se životinje skrivaju? by Mind Map: Zašto se životinje skrivaju?

1. Integracija s ostalim područjima

1.1. biologija

1.1.1. kamuflaža

1.1.2. životinjska staništa

1.1.3. hijerarhija nadmoći u prirodi

1.2. tjelesni odgoj

1.2.1. šetnja

1.2.2. izrada skloništa

1.3. likovna umjetnost

1.3.1. razvoj mašte

1.3.2. vlastita percepcija

1.4. psihologija

1.4.1. strah

1.4.1.1. pobjeđivanje emocije straha

1.5. komunikacijske vještine

1.5.1. razvoj govore

1.5.1.1. razvoj mašte, originalnih ideja

1.5.2. razvoj divergentnog i konvergentnog mišljenja

2. Prostor i materijali

2.1. prostor

2.1.1. treći odgajatelj

2.1.2. sadržaj, dostupnost i organizacija

2.1.3. priroda

2.1.4. centri za aktivnost

2.2. materijali

2.2.1. prirodni

2.2.2. ponovno upotrebljivi

2.3. različiti i mnogobrojni

3. Razvojna podloga

3.1. zoologija

3.1.1. fiziologija

3.1.2. ekologija

3.1.3. mamologija

3.2. kretanje i skrivanje

3.3. strah

3.3.1. prijeteća situacija

3.3.2. pronalazak plijena

3.3.3. traženje mirnog kutka

3.3.4. traženje mjesta za objed

3.4. osjetila

3.4.1. vid

3.4.2. sluh

3.4.3. dodir

3.4.4. miris

3.4.5. okus

4. Moguće poteškoće

4.1. nedostupnost materijala za istraživanje

4.2. manjak znanja odgajatelja

4.2.1. nema kompetencije za rješavanje raznih problema

4.2.2. nemogućnost odgovora na dječja pitanja

4.3. razvoj straha kod djece

4.4. razvoj tuge ili zabrinutosti

5. Opasnosti

5.1. uznemiravanje životinja

5.1.1. "napad" životinje (npr. grebanje mačke)

5.2. uništavanje staništa

6. Etičke dileme

6.1. vegetarijanstvo - da ili ne

6.2. smještaj životinja u zoološki vrt

7. Zablude

7.1. opasne životinje

7.1.1. ne smijemo se približavati nekim životinjama zato što su same po sebi opasne

8. Sadržaji za istraživanje

8.1. različitosti među životnjama

8.1.1. biljojedi

8.1.2. mesožderi

8.1.3. svejedi

8.1.4. paraziti

8.1.5. predatori

8.1.6. plijen

8.1.7. jednostanični

8.1.8. dvostanični

8.2. različite vrste životinja

8.2.1. sisavci

8.2.1.1. - jednootvori - tobolčari - pravi sisavci, plodvaši

8.2.2. gmazovi

8.2.3. kukci

8.2.3.1. beskrilci i krilaši

8.2.4. ribe

8.2.4.1. - beščeljusti, paklari i sljepulji, hrskavičnjače i koštunjače

8.2.5. rakovi

8.2.6. paučnjaci

8.2.6.1. pauci, škorpioni i grinje

8.2.7. mekušci

8.2.7.1. puževi, školjkaši i glavonošci

8.2.8. vodozemci

8.2.8.1. bezrepci (žabe) , repaši (daždevnjaci, vodenjaci) i beznošci (rijač)

8.2.9. ptice

8.2.9.1. potrkušci i čučavci

8.2.9.2. stanarice i selice

8.3. ugrožene životinje

8.4. divlje životnje

8.5. domaće životinje

8.6. različiti mehanizmi skrivanja

8.6.1. kamuflaža

8.6.2. sklonište

8.7. društveni segment

8.7.1. jedinka

8.7.2. čopor

8.8. zašto se ljudi skrivaju?

8.8.1. ljudska skloništa

8.8.1.1. povijest

8.8.1.2. špilje

8.8.1.3. bunkeri

8.8.1.4. kuća

8.8.1.5. tuneli

8.8.1.6. šume

8.8.1.7. podrumi

8.8.2. prirodne katastrofe

8.8.3. rat

8.8.4. strah

8.8.5. sigurnost

8.8.6. lov

8.8.7. istraživanje

8.8.8. vrijeme

8.8.9. pandemije

8.9. igre skrivanja

8.9.1. skrivača

8.9.2. skrivanje predmeta

8.9.3. ''sad me vidiš, sad ne''

8.10. psihologija životinja

9. Bitni koncepti

9.1. poznavati skupine životinja

9.1.1. vrste

9.1.2. kako se kreću

9.1.3. kako jedu

9.1.4. kako se skrivaju

9.2. temeljna biologija bića

9.3. kemijske procese

9.4. vrste skrivanja

9.5. otrovne životnje

9.5.1. opasnost

9.5.2. alergijske reakcije

9.5.2.1. poznavati simptome

9.5.3. otrovne biljke

9.5.4. aktivno otrovne životinje

9.5.4.1. pasivno otrovne životinje

9.6. povijest životinja

9.7. psihologija čovjeka