Özne olmayı destekleme ve öğrenci merkezli değerlendirmede kolaylaştırıcı rol üstlenebilme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Özne olmayı destekleme ve öğrenci merkezli değerlendirmede kolaylaştırıcı rol üstlenebilme by Mind Map: Özne olmayı destekleme ve  öğrenci merkezli değerlendirmede kolaylaştırıcı rol üstlenebilme

1. Öğrenme hedeflerini ve başarı ölçütlerini açık bir şekilde tanımlamak

2. Etkili geri bildirimde bulunmak ve öğrenmedeki ilerlemenin iletişiminde bulunmak.

3. Öğrenmelerini geliştirmek için öğrencileri risk almaya zorlamak

4. Akran geri bildirimi vermelerini sağlamak

5. Kendi değerlendirme kriterlerini oluşturmak

6. Başarıyı deneyimlemeleri için öğrencilere fırsatlar sunmak

7. Başarıyı deneyimlemeleri için öğrencilere fırsatlar sunma

8. Hataları, öğrenme fırsatları olarak görmekte öğrencileri desteklemek

9. Açık uçlu sorular sormak

10. Öğrencilerin en çok nerede ve ne zaman öğrenmeye ve zorlanmaya hazır olduklarını belirleme