Öğrencilerin özne olma yönleri ve disiplinlerüstü bağlamda öğrenci merkezli değerlendirmede kolay...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Öğrencilerin özne olma yönleri ve disiplinlerüstü bağlamda öğrenci merkezli değerlendirmede kolaylaştırıcı roller by Mind Map: Öğrencilerin özne olma yönleri ve disiplinlerüstü bağlamda öğrenci merkezli değerlendirmede kolaylaştırıcı roller

1. Öğrencilerinle tema planlama toplantıları yapabilirsin.

2. Öğrencilerine süreçte hangi etkinlikleri yapabileceklerini sorabilirsin.

3. Her öğrencinin kendi öğrenme günlüğünde tema planlamalarını istedikleri yolla ifade etmelerini sağlayabilirsin.

4. Öğrencilerini benzer süreç etkinliklerinde gruplar halinde akran öğrenmelerini de desteklemek amacıyla bir araya getirebilirsin.

5. Öğrencilerin her sorgulama maddesinden sonra ürünlerini ilk olarak diğer gruplara ardından diğer kademelerde bulunan arkadaşlarına sunmaları için onları destekleyebilirsin.

6. Her etkinliğin ardından öğrencilerini dönüşümlü düşünmeye teşvik edebilirsin.

7. Sunumların ardından birbirlerine geri bildirimler vermeleri için reflection saatleri düzenleyebilirsin.

8. Tema bağlantılı kitaplar ve filmler seçmelerini sağlayabilirsin.

9. UNUTMAMALISIN! ÖĞRENCİNİN SESİNİ DUYUP EYLEMİNİ SUNMASINI FIRSAT VERMEZSEN TÜM PLANLAMA ÖĞRENME ENGELİNE DÖNÜŞEBİLİR.