Геометричні тіла

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геометричні тіла by Mind Map: Геометричні тіла

1. многогранники

1.1. Призма

1.1.1. При́зма — стереометрична фігура, многогранник, у якого дві грані — рівні n-кутники, розташовані в паралельних площинах, а решта n граней — паралелограми. Ці паралелограми називаються бічними гранями призми, а інші два n-кутники називаються її основами

1.1.1.1. Площа поверхні та об'єм призми

1.1.1.2. Об'єм похилої призми

1.2. Паралелепіпед

1.2.1. Паралелепі́пед — призма, основою для якої є паралелограм.

1.2.1.1. Об'єм паралелепіпеда

1.3. Піраміда

1.3.1. Пірамі́да — багатогранник, який складається з плоского багатокутника і точки та всіх відрізків, що сполучають вершину піраміди з точками основи. Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи, називаються бічними ребрами. Пряма піраміда це піраміда із вершиною, яка розміщена прямо над центром її основи.

1.3.1.1. Об'єм піраміди

2. Тіла обертання

2.1. Циліндр

2.1.1. Цилі́ндр — геометричне тіло, обмежене замкнутою циліндричною поверхнею і двома паралельними площинами, що перетинають її.

2.1.1.1. Об'єм і площа поверхні циліндра

2.2. Конус

2.2.1. Ко́нус — геометричне тіло, отримане шляхом об'єднання всіх променів, що виходять з однієї точки — вершини конуса, і таких що проходять через довільну плоску криву. Іноді конусом називають частину такого тіла, отриману об'єднанням усіх відрізків, що з'єднують вершину і точки пласкої поверхні.

2.2.1.1. Площа поверхні та об'єм конуса

2.3. Куля

2.3.1. Куля — тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра. Центром кулі називають центр круга, обертанням якого її утворено. Відрізок, який сполучає центр кулі з довільною точкою її поверхні, — радіус кулі. Відрізок, який сполучає дві довільні точки поверхні кулі, — її хорда.

2.3.1.1. Об'єм кулі і площа сфери