Тема уроку: "Beim Arzt"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема уроку: "Beim Arzt" by Mind Map: Тема уроку: "Beim Arzt"

1. Тип уроку

1.1. комбінований

2. Мета

2.1. Практична

2.1.1. практикувати новий лексичний матеріал

2.1.2. практикувати тренувальні вправи

2.1.3. практикувати діалогічне мовлення за темою

2.2. Освітня

2.2.1. ознайомити із способами ведення здорового образу життя

2.3. Розвивальна

2.3.1. розвивати навички роботи з новою лексикою

2.3.2. розвивати навички виконання лексичних вправ

2.4. виховна

2.4.1. виховувати поважне ставлення до свого здоров’я

2.4.2. виховувати толерантність під час усного діалогічного мовлення

3. Хід уроку

3.1. Етап 1. Початок уроку: оргмомент, повідомлення теми, практичних цілей уроку.

3.1.1. Прийом: Бесіда вчителя з класом.

3.2. Етап 2. Перевірка домашнього завдання.

3.2.1. Прийом: Робота вчителя з класом.

3.3. Етап 3. Мовленнєва зарядка.

3.3.1. Прийом: Аудіювання та читання пісні.

3.4. Етап 4. Введення лексичного матеріалу.

3.4.1. Прийом: Робота у словниках

3.5. Етап 5. Виконання тренувальних вправ.

3.5.1. Прийом: Письмове виконання вправ під керівництвом вчителя.

3.6. Етап 6. Розвиток усного діалогічного мовлення.

3.6.1. Прийом: Усне діалогічне мовлення учнів

3.7. Етап 7. Завершення уроку: пояснення домашнього завдання, підсумки уроку, оцінювання учнів.

3.7.1. Прийом: Бесіда вчителя з класом.