Інтерактивні методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інтерактивні методи навчання by Mind Map: Інтерактивні методи навчання

1. Відпрацювання навичок

1.1. Докладне пояснення

1.2. Установка прикладної техніки

1.3. Демонстрація 1-2 груп

2. Аналіз та історія ситуації

2.1. Докладний розбір ситуації

2.2. Аналіз та обговорення ситуації

2.3. Знайдення усіх можливих варіантів вирішення проблеми

3. Робота в групах

3.1. Командна робота

3.2. Обговорення питань

4. Інтерактивні презентації

5. Мозкові штурми

5.1. Активне висування свої цілей

5.2. Обговорення ідей

5.3. Оцінювання результатів

6. Рольові ігри

6.1. Демонстрація поведінки умовного персонажа

6.2. Обрання найбільш активних учасників

6.3. Можливе обговорення з гумором

6.4. Обговореня гри після її завершення

7. Дискусії

7.1. Чітке формулювання завдання

7.1.1. Повідомлення про час роботи

7.1.2. Обрання протоколіста

7.2. Обговорення реальної ситуації

7.2.1. Наведення прикладу із життя