Перпендикулярність у просторі (Язепова Марія)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Перпендикулярність у просторі (Язепова Марія) by Mind Map: Перпендикулярність у просторі (Язепова Марія)

1. Теорема 2. Через будь-яку точку прямої у просторі можна провести безліч перпендикулярних до неї прямих (див. рисунок). (Усі прямі лежать у площині, яка перпендикулярна до даної прямої і перетинає її у даній точці.)

2. Теорема 1. Якщо дві прямі, які перетинаються, паралельні відповідно двом іншим перпендикулярним прямим, то інші прямі теж перпендикулярні.

3. Дві прямі на площині називаються перпендикулярними, якщо при перетині вони утворють 4 прямих кути. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом.

4. Теорема 1. Якщо дві прямі, які перетинаються, паралельні відповідно двом іншим перпендикулярним прямим, то інші прямі теж перпендикулярні.

5. Теорема 9. Дві прямі, перпендикулярні до однієї й тієї самої площини, паралельні між собою.

6. Теорема 8. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна й до другої.

7. Теорема 7. Через точку, яка не лежить на прямій, можна провести одну, й тільки одну, площину, перпендикулярну до даної прямої.

8. Теорема 6. Через дану точку прямої можна провести одну, й тільки одну, перпендикулярну до неї площину.

9. Теорема 5. Через дану точку площини можна провести одну, й тільки одну, перпендикулярну до неї пряму.

10. Теорема 4. Через точку, яка не належить даній площині, можна провести пряму, перпендикулярну до даної площини, і тільки ¬одну.

11. Перпендикулярність прямих на площині

12. Перпендикулярність площин

12.1. Дві площини називаються перпендикулярними, якщо двогранний кут між ними дорівнює 90 градусам.

12.1.1. Теорема 2. Через будь-яку точку прямої у просторі можна провести безліч перпендикулярних до неї прямих (див. рисунок). (Усі прямі лежать у площині, яка перпендикулярна до даної прямої і перетинає її у даній точці.)

12.1.1.1. Через будь-яку точку в просторі, що не належить даній прямій, можна провести пряму, перпендикулярну до даної, і тільки одну. Це буде та перпендикулярна до даної прямої пряма, яка лежить у площині, визначеній даними прямою й точкою:

12.1.1.2. Зверніть увагу, що в просторі дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї самої прямої, не обов’язково паралельні між собою. На рисунку ; .

12.1.1.3. Пряма, яка перетинає площину, називається перпендикулярною до цієї площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині й проходить через точку перетину

12.1.2. Теорема 3. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать у площині й перетинаються, то вона перпендикулярна до даної площини

12.1.2.1. Зверніть увагу: якщо пряма перпендикулярна до однієї прямої площини, то цього не досить для перпендикулярності прямої і площини.

13. Перпендикулярність прямих у просторі

13.1. Дві прямі в просторі перпендикулярні між собою, якщо вони відповідно паралельні деяким іншим двом прямим, котрі знаходяться в цьому просторі і перпендикулярні між собою.

14. Перпендикулярність прямої та площини

14.1. Пряма називається перпендикулярною до площини, якщо вона перетинає цю площину і проходячи через точку перетину двох довільних прямих які належать площині і перетинаються, перпендикулярна до цих двох прямих.

15. Паралельність прямої та площини

15.1. Пряма називається паралельною до площини, якщо вона не має спільних точок з площиною.