Lễ ký hợp đồng hợp tác NewCA - Alibaba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lễ ký hợp đồng hợp tác NewCA - Alibaba by Mind Map: Lễ ký hợp đồng hợp tác NewCA - Alibaba

1. Nội dung chương trình

1.1. Đón khách và tiệc trà

1.2. Video giới thiệu về NewCA, định hướng phát triển và mối quan hệ hợp tác giữa NewCA vs Alibaba

1.3. Khai mạc

1.3.1. Phát biểu khai mạc

1.3.2. Định hướng chiến lược KD của NewCA năm 2021-2025

1.4. Phát biểu về mục tiêu hợp tác với Alibaba

1.5. Giới thiệu sơ lược về sản phẩm của Alibaba

1.6. Lễ ký hợp đồng hợp tác

1.7. Trả lời câu hỏi của báo chí và chụp ảnh lưu niệm

1.8. Cảm ơn và bế mạc

2. Khách mời

2.1. Cục xúc tiến thương mại

2.2. Đối tác: CyberLotus, Ecobiz, ...

2.3. Đại diện Alibaba khu vực Châu Á và Việt Nam

2.4. một số khách hàng lớn tiềm năng và DL đang hợp tác

3. Thời gian

3.1. 8h30 : 11h00

3.2. ngày 2/4 hoặc 5/4

4. Địa điểm

4.1. Diamond Palace

4.2. Trống đồng Palace

4.3. Novotel

5. Báo chí

5.1. cafe biz

5.2. vnexpress

5.3. ...