Ознаки класифікації укараїнської мови:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ознаки класифікації укараїнської мови: by Mind Map: Ознаки класифікації укараїнської мови:

1. За характером керівництва розумової діяльності учнів:

1.1. Пояснювально-ілюстративно

1.2. Репродуктивний

1.3. Частково-пошуковий

1.4. Дослідницький

1.5. Проблемний

2. За джерелом знань:

2.1. Наочні

2.2. Словесні

2.3. Практичні

3. За напрямом діяльності:

3.1. Практичні

3.2. Практично-теоретичні

3.3. Теоретичні