Príroda Európy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Príroda Európy by Mind Map: Príroda Európy

1. Pomyselná hranica s Áziou

1.1. pohorie Ural

1.2. Kaspické more

1.3. Kumsko-manižská zníženina

1.4. Marmanské, Egejské,

1.5. úžiny Bospor a Dardanely

1.6. Stredozemné more

2. Druhý najmenší svetadiel

3. Euroázia

4. Obklopujú ju moria a oceány

4.1. Severný ľadový

4.2. Atlantický

4.3. Stredozemné

4.4. Marmanské

4.5. Čierne

5. Prechádza nultý poludník

6. Polostrovy

6.1. Škandinávsky

6.2. Jutský

6.3. Pyrenejský

6.4. Apeninský

6.5. Balkánsky

7. Ostrovy

7.1. Sicília

7.2. Sardínia

7.3. Korzika

7.4. Kréta

7.5. Malta

7.6. Baleáry - súostrovie

7.7. Britské ostrovy

8. Prieliv

8.1. Lamanžský

9. Geologická stavba

9.1. Baltský štít

9.2. Ruská tabuľa

9.3. Tvoria najstaršie horniny

10. Endogénne procesy

10.1. Alpsko-himalájske vrásnenie

11. Sopečná činnosť

11.1. Island

11.2. Etna

11.2.1. Najčinnejšia sopka

12. Pohoria a vrcholy

12.1. Najmenšia nadmorská výška

12.2. Aply

12.3. Mont Blanc (4807 m.n.m.)

12.4. Karpaty

12.4.1. Prechádzajú Slovenskom

12.5. Pyreneje

12.6. Apeniny

12.7. Dináre

12.8. Škandinávske vrchy

13. Hospodársky významné nížiny

13.1. Východoeurópska

13.2. Severonemecká

13.3. Pádska

13.4. Veľká a Malá Dunajská kotlina

14. Najnižšie položené miesto

14.1. Hladina Kaspického mora

14.1.1. 28,5 m pod úrovňou mora

15. Podnebie

15.1. Mierne

15.1.1. Väčšina Európy

15.1.2. Prevláda Západné prúdenie

15.2. Subartické

15.2.1. Sever

15.3. Subtropické

15.3.1. Juh

16. Západ Európy

16.1. Teplý Golfský prúd

17. Sever Európy

17.1. Studené polárne prúdenie

18. Juh Európy

18.1. Suché leta

18.2. Mierne daždivé zimy

19. Východ Európy

19.1. Vplyv kontinentality

20. Dôležitý je klimatotvorný činiteľ

21. Rieky

21.1. Volga

21.1.1. Najdlhšia v Európe

21.2. Dunaj

21.2.1. Hospodársky významná

21.2.2. Úmoria s Rýn, Mohan - prepojenie Čierneho a Severného mora

21.3. Poľnohospodársky významné

21.3.1. Dneper

21.3.2. Don

21.3.3. Severná Dvina

21.4. Úmorie Baltského mora

21.4.1. Visla

21.4.2. Ondra

21.5. Pád

21.5.1. V Pádskej nížine je

21.6. Západoeurópske rieky

21.6.1. Rýn

21.6.2. Rhôna

21.6.3. Seina

21.6.4. Loira

21.6.5. Garonne

21.7. Na Pyrenejskom ostrove

21.7.1. Ebro

21.7.2. Duero

21.7.3. Tajo

22. Jazerá

22.1. Kaspické more

22.1.1. Najväčšie jazero sveta

22.2. Ladožské jazero

22.2.1. 2. najväčšie Európy

22.3. Väčšina jazier je ľadovcového pôvodu

22.3.1. Sever

22.3.2. Horské oblasti

23. Najsuchšie oblasti

23.1. Xerofilná vegetácia

23.1.1. Oleandre, olivy, citrusy

23.2. Stepi

23.2.1. Juhozápad Ukrajiny

24. Západ a stred EU

24.1. Lesy mierného pásma

25. Listnaté lesy

25.1. Vo vyššich nadmorkých výškach aj Listnaté

25.1.1. Pásmo zmiešaných lesov

26. Tajga

26.1. Pod nimi sú podzoly

26.2. Od Škandinávie na východ

27. Sever

27.1. Tajga

27.1.1. zakrpatené stromy, byliny a machy

28. V minulosti súvislé lesy

28.1. výrub na poľnohospodárstvo a ľudské potreby

28.2. Najzalesnejšie krajiny

28.2.1. Škandinávia, Aply

29. 350 Národných parkov

29.1. Najstaršie sú v Škandinávii