Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền by Mind Map: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

1. Pit-Tông

1.1. Cấu tạo

1.1.1. Đỉnh

1.1.1.1. Đỉnh bằng

1.1.1.2. Đỉnh lồi

1.1.1.3. Đỉnh lõm

1.1.2. Đầu: có các rãnh

1.1.2.1. Xecmăng khí

1.1.2.2. Xecmăng dầu

1.1.2.2.1. Được lắm phía dưới

1.1.2.2.2. Đáy có lỗ nhỏ thông vào bên trong --> thoát dầu

1.1.3. Thân

1.1.3.1. Cấu tạo

1.1.3.1.1. Thân có lỗ ngang lắp chốt pit-tông

1.1.3.2. Nhiệm vụ

1.1.3.2.1. Dẫn hướng pit-tông chuyển động trong xilanh

1.1.3.2.2. Liên kết với thanh truyền --> truyền lực

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Cùng xilanh và nắp máy tạo không gian làm việc

1.2.2. Nhận lực đẩy của khí cháy -->truyền lực trục khuỷu -->sinh công

1.2.3. Nhận lực từ trục khuỷu --> quá trình nạp, thải, nén

2. Thanh truyền

2.1. Cấu tạo

2.1.1. Đầu nhỏ

2.1.1.1. Hình trụ rỗng -->lắp chốt pit-tông

2.1.2. Thân

2.1.2.1. Nối đầu nhỏ với đầu to

2.1.2.2. Có tiết diện ngang hình chữ I

2.1.3. Đầu to

2.1.3.1. Lắp với chốt khuỷu

2.1.3.2. Làm liền hoặc cắt làm 2 nửa

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu

3. Trục khuỷu

3.1. Cấu tạo

3.1.1. Tùy vào loại và kích cỡ động cơ

3.1.2. Thân

3.1.2.1. Cổ khuỷu

3.1.2.2. Chốt khuỷu

3.1.2.3. Má khuỷu

3.1.3. Đầu

3.1.4. Đuôi

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Nhận lực từ thanh truyền -->tạo momen quay kéo máy công tác

3.2.2. Dẫn động các động cơ và hệ thống các động cơ