Зміст виховної діяльності початкової школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Зміст виховної діяльності початкової школи by Mind Map: Зміст виховної діяльності початкової школи

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

2. Ціннісне ставлення до культури

3. Ціннісне ставлення до природи

4. Ціннісне ставлення до себе

5. Ціннісне ставлення до сім'ї,родини,людей

6. Ціннісне ставлення до праці

7. Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості