AVALUACIÓ CTIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AVALUACIÓ CTIC by Mind Map: AVALUACIÓ CTIC

1. Participen docents i estudiants per avaluar el procés i el resultat.

1.1. Objectius a avaluar

1.1.1. Procés

1.1.1.1. Durant el desenvolupament de les activitats

1.1.2. Resultat

1.1.2.1. Obtingut al finalitzar l'assignatura

2. Caràcter holístic

2.1. Fomenta l'aprenentatge

2.1.1. Profund

2.1.2. Col.laboratiu

2.1.3. Progressiu

3. Diferents agents

3.1. Equip

3.1.1. Contribueix al procés d'avaluació, reflexiona sobre la seva propia tasca i desenvolupa la dinámica col.laborativa.

3.2. Docent

3.2.1. Dinamitza l'aula, guia, realitza seguiment i feedback.

3.3. Alumnat

3.3.1. Part activa i crítica en el procés d'avaluació.

4. Eines per valorar...

4.1. El treball individual

4.1.1. Tauler de l'aula; Registre al RAC; Rúbriques; Formularis de Google i Valoracions

4.2. El treball grupal

4.2.1. Tauler de l'espai grupal (elaboració d'acords grupals), elaboració de la web grupal, registres al RAC, rúbriques, reflexions d'equip i aportacions als documents compartits com Google Drive

4.3. El resultat final

4.3.1. Pàgina web final, presentació del resultat final de debat de l'aula i defensa del projecte després de les valoracions individuals

5. Estratègies

5.1. Aportacions de les dates que presenten al Fòrum

5.2. Registre debat

5.3. Recull de cerques

5.4. Revisió d'entrades a Drive

5.4.1. Ajuden a dinamitzar el procés d'aprenentatge

5.4.2. Faciliten la creació i gestió dels grups

5.4.3. Motiven per incentivar la comunicació

5.4.4. Acompanyen el procés formatiu

5.4.5. Col·laboren en les possibles dificultats

5.4.6. Revisen i avaluen la validesa dels processos

6. L'avaluació a l'assignatura de Competències TIC: projecte virtual en equipL'avaluació a l'assignatura de Competències TIC: projecte virtual en equip – Autora: Mònica SansPID_00261732La revisió d’aquest recurs d’aprenentatge UOC ha estat coordinada per la professora: Teresa Romeu (2019)

7. veure cas