FANM KRÉYÒL

Pòtré a « Fanm Kréyòl » silon zélèv 3yèm - Kolèj Edmond Bambuck

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FANM KRÉYÒL by Mind Map: FANM KRÉYÒL

1. manman soutirèz

2. fanm natirèl

3. manman poul

4. fanm rèn

5. fanm dyab / mové fanm

6. fanm fò

7. fanm nonm vlé (objet du désir)

8. fanm sé lavi

9. pipich a fanm / krazi fanm

10. chobèt /ravèt

11. fanm doubout oka

12. fanm ménajè

13. fanm fòl

14. fanm-chat

15. potomitan

16. fanm dous

17. Fanm difé kako

18. fanm katalòg

19. fanm zouté