A szegény kisgyermek panaszai

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A szegény kisgyermek panaszai by Mind Map: A szegény kisgyermek panaszai

1. Kosztolányi Dezső

2. Mint aki a sínek közé esett

2.1. kötet = öröklét megalkotás

2.2. nincs szószerinti utalás a gyerekkorra

2.3. vonatkerekek kattogása

2.4. töredezett mondatszerkezet

2.5. "Mint aki a sínek közé esett... És általérzi tűnő életét, míg zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép és lát, ahogy nem látott sose még:"

3. A kötet

3.1. 1910

3.2. iker változat: A bús férfi panaszai

3.3. nincs címe a verseknek (első sor)

3.4. játékosság

4. K.D.

5. Mostan színes tintákról álmodom

5.1. gyermeki nyelv imitációja

5.2. nem zárja le a mondatokat

5.3. regényesség

5.4. felnőtt perspektíva

5.5. Keresd meg Kosztolányi: Mostan színes tintákról álmodom c. versének színeit!

5.6. "És el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes-szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem."

6. A játék

6.1. a megjelenítés maga egy játék része

6.2. "s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek"

6.3. 2 réteg (gyermek és felnőtt) nem különíthető el egymástól

6.4. az egész létezés látszatként jelenik meg mivel mögötte csak a semmi áll