Етапи роботи магістерської роботи:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етапи роботи магістерської роботи: by Mind Map: Етапи роботи магістерської роботи:

1. Тема: «Виховання моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку в сучасній сім’ї»

1.1. Мета: Теоретично обґрунтувати основи морального виховання та висвітлити формування розвитку дитини старшого дошкільного віку з урахуванням особливостей сучасної сім'ї, її структурних, суспільно-культурних та духовно-моральних особливостей.

1.1.1. Завдання дослідження:

1.1.2. 1. Розкрити сутність поняття «мораль» , «моральне виховання» .

1.1.3. 2. Вистудіювати роль сучасної сім’ї у розвитку морального виховання дитини старшого дошкільного віку.

1.1.4. 3. З’ясувати основні проблеми морального виховання дітей старшого дошкільного віку у сучасній сім’ї.

1.1.4.1. Зміст роботи:

1.1.4.1.1. Вступ

1.1.4.1.2. Висновок

1.1.5. 4. Підвищити готовність батьків до формування умов розвитку дітей старшого дошкільного віку та розглянути комплекс заходів по покращенню умов морального виховання дитини дошкільного віку в сучасній сім’ї.