Planning Q2.2021----

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Planning Q2.2021---- by Mind Map: Planning Q2.2021----

1. Ghi nhận mục tiêu Quý 2.2021

1.1. Doanh số - doanh thu - lợi nhuận

1.1.1. Sales ----------------------------------

1.1.1.1. Doanh số 10.3 tỷ (HW6, SW4) -> max 12 tỷ

1.1.1.1.1. note để làm rõ mục tiêu

1.1.1.1.2. kiếm 226 lead HW, 130 lead SW

1.1.1.2. Tạo REPEAT CUSTOMER (SALES & MKT phối hợp)

1.1.1.2.1. note để làm rõ mục tiêu

1.1.1.2.2. Tăng doanh số sản phẩm TAP cho KH cũ

1.1.1.2.3. Tăng doanh số sản phẩm FACE

1.1.1.2.4. Cải thiện chất lượng dịch vụ

1.1.1.2.5. Tăng danh mục sản phẩm bằng cách liên minh đối tác chiến lược ( chi tiết danh mục sản phẩm )

1.1.1.2.6. thường xuyên phối hợp sales- marketing

1.1.1.3. Phối hợp với marketing convert chăm sóc 1865 prospect

1.1.1.3.1. note để làm rõ mục tiêu

1.1.1.3.2. Tăng doanh số sản phẩm TAP cho KH mới

1.1.1.3.3. Tăng doanh số sản phẩm FACE

1.1.1.3.4. Tăng doanh số sản phẩm ezHR9/ Cloud

1.1.1.3.5. Tăng doanh số partner

1.1.1.3.6. thường xuyên phối hợp sales- marketing

1.1.1.4. Tăng tỷ lệ chuyển đổi lead từ marketing sang pipline

1.1.1.4.1. note để làm rõ mục tiêu

1.1.1.4.2. Áp dụng chương trình trải nghiệm phần mềm miễn phí

1.1.1.4.3. Áp dụng hình thức ưu đãi đặc biệt khi mua trọn gói phần mềm/ trong khoảng thời gian...

1.1.1.4.4. Phân tích điểm chạm khách hàng/ KH mục tiêu

1.1.1.4.5. Xác định USP sản phẩm

1.1.1.4.6. Cải tiến báo giá mẫu phần mềm

1.1.1.4.7. Cải tiến Tài liệu giải pháp, demo, brochure gói TA, AC, GCS, Face, ezHR cloud

1.1.1.4.8. Nghiên cứu, quan sát & phân tích đối thủ cạnh tranh

1.1.1.4.9. Cùng marketing kiếm 10 KH ref, phải có phần mềm

1.1.1.5. Cải tiến hệ thống ------------------

1.1.1.5.1. Ứng dụng CRM Kiểm tra & đo lường

1.1.1.5.2. Cải tiến Quy trình sales ------------

1.1.1.5.3. Tuyển dụng sales ----------------------

1.1.1.5.4. Tuyển thực tập sinh ---------------------

1.1.1.5.5. 12h coach cho sales - tham gia kế hoạch kinh doanh toàn phòng

1.1.1.5.6. Chuẩn hóa chương trình đào tạo sales mới

1.1.1.5.7. Chi phí sales ----------------------------------

1.1.1.6. note 15 action - working ON business

1.1.1.6.1. 1. Tăng tỷ lệ convert lead KH marketing

1.1.1.6.2. 2. Tiếp cận nhóm KH / location mới

1.1.1.6.3. 3. Làm USP

1.1.1.6.4. 4. Sales kit ezhr

1.1.1.6.5. 5. phân tích đối tác song hành

1.1.1.6.6. 6. Phân loại KH & đo lường tuổi thọ trung bình mua hàng của khách hàng cũ

1.1.1.6.7. 7. Khảo sát độ hài lòng khách hàng, triển khai testomonial ít nhất 06 khách hàng giải pháp

1.1.1.6.8. 8. Review chính sách giá giải pháp

1.1.1.6.9. 9. chương trình ưu đãi đặc biệt khi dành cho khách hàng cũ nhóm TAP, FACE, ICMS

1.1.1.6.10. 10. Hệ thống referal , CTV cross sales

1.1.1.6.11. 11. Chính sách ưu đãi cho khách hàng tái ký Hợp đồng dịch vụ hàng năm

1.1.1.6.12. 12. Áp dụng hình thức ưu đãi đặc biệt khi mua phần mềm/ trong khoảng thời gian...

1.1.1.6.13. 13. Phân tích các deal phần mềm & tìm giải pháp convert sau demo

1.1.1.6.14. 14. Đo lường tỷ lệ chuyển đổi lead marketing của từng sales

1.1.1.6.15. 15. Triển khai sales pipeline & sales lead/ CRM

1.1.1.6.16. 16. Cải tiến Quy trình chăm sóc KH cũ

1.1.1.6.17. 17. Cải tiến Quy trình chăm sóc lead mới

1.1.1.6.18. 18. Chuẩn hóa chương trình đào tạo sales mới

1.1.1.6.19. 19. chương trình đào tạo & bài tập cho Kỹ năng phát triển kinh doanh cho sales cũ

1.1.1.6.20. 20. Mỗi thành viên đều có 90 ngày planning

1.1.1.7. Vấn dề hiện nay liên quan sales & marketing ( chung toàn cty)

1.1.1.7.1. thách thức về doanh số phần mềm

1.1.1.7.2. Presales & sales- tăng tỉ lệ convert

1.1.1.7.3. Giới hạn presales

1.1.1.7.4. Tuyển dụng sales

1.1.1.8. góp ý ----------------

1.1.1.8.1. a Hòa

1.1.1.9. Ghi nhận điểm sáng

1.1.1.9.1. tái cấu trúc

1.1.1.9.2. ý tưởng tăng gắn kết sales

1.1.1.9.3. bảng kế hoạch chung toàn phòng

1.1.2. Marketing --------------------

1.1.2.1. 1. Mục tiêu conversion C1 tăng từ 20% --> 40% -

1.1.2.1.1. đo history C1,C2 trong 6 tháng vừa qua

1.1.2.2. 2. mục tiêu 300 lead total - Cam kết sales lead dem lại cho SW

1.1.2.2.1. note ---------------------------

1.1.2.3. note 15 action - working ON business

1.1.2.3.1. 1. hoàn thiện sales-tools

1.1.2.3.2. 2. USP

1.1.2.3.3. 3. planning 10 fan

1.1.2.3.4. 4. len kh Event ---------------------------

1.1.2.3.5. 5. đánh giá hiệu quả- tỉ lệ chuyển đổi

1.1.2.3.6. 6. giảm chi phí lead mark

1.1.2.3.7. 7. zalo ---------------------------

1.1.2.3.8. 8. kiếm nhiều lead hơn từ QTNS

1.1.2.3.9. 9. Social linkedin ------------

1.1.2.3.10. 10. cải thiện toàn bộ trang web GPTH & EZHR

1.1.2.3.11. 11. adword -----------------------

1.1.2.3.12. 12. social facebook -------------

1.1.2.3.13. 13. Content ---------------------

1.1.2.3.14. 14. design

1.1.2.3.15. 15. Email & non-ad ------------

1.1.2.4. Kiếm prospect cho sales --------

1.1.2.4.1. 565

1.1.2.4.2. 1,300

1.1.2.5. 3. ??170k email --> 10k trở thành Fan ??

1.1.2.5.1. Định nghĩa Fan ?

1.1.2.5.2. mục tiêu xa -------------

1.1.2.6. 4. kiếm 10 KH ref x cải thiện triệt để

1.1.2.6.1. khách hàng đã mua sẵn sàng giới thiệu

1.1.2.7. góp ý ----------------

1.1.2.7.1. content video

1.1.2.7.2. điểm chạm KH

1.1.2.8. Ghi nhận điểm sáng

1.1.2.9. Vấn dề hiện nay liên quan sales & marketing ( chung toàn cty)

1.1.2.9.1. sales - covnert lead từ marketing - phối hợp sales

1.1.2.9.2. cần Sếp - nhân hiệu

1.1.3. Triển khai phần mềm ----------

1.1.3.1. Doanh thu. 4 tỷ SW - 6 ty HW

1.1.3.1.1. Chương trình đào tạo

1.1.3.1.2. Đào tạo kỹ năng tạo thiện cảm với khách hàng

1.1.3.1.3. Đào tạo kỹ năng quản lý thời gian

1.1.3.1.4. Đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh mà không kéo dài dự án

1.1.3.1.5. Coach PM để đảm bảo đúng theo kế hoạch

1.1.3.1.6. Thực hiện các mục tiêu kỷ luật

1.1.3.1.7. Cải tiến tài liệu HDSD ezHR

1.1.3.2. Dọn dẹp dự án cũ 2020

1.1.3.2.1. Kỹ năng quản lý và hoạch định các rủi ro khi triển khai (PM)

1.1.3.2.2. Kỹ năng quản lý và xử lý CR phát sinh trong quá trình triển khai (PM)

1.1.3.2.3. Kỹ năng quản trị dựa án theo đúng tiến độ (PM, KTV)

1.1.3.2.4. Đào tạo tư vấn làm rõ yêu cầu của khách hàng (PM, KTV)

1.1.3.2.5. Đào tạo gấp kiến thức cho KTV triển khai (1 ngày/ 1 tuần)

1.1.3.3. Nhân sự ...............

1.1.3.3.1. Chương trình tuyển dụng KTV chất lượng

1.1.3.3.2. Kịch bản onboarding cho KTV mới (sau 1 tháng tham gia triển khai được dự án chuẩn)

1.1.3.3.3. Kịch bản backup nếu không đào tạo kịp

1.1.3.3.4. Tài liệu đào tạo _ Sản phẩm

1.1.3.3.5. Tài liệu đào tạo _ Kỹ thuật

1.1.3.4. góp ý ----------------

1.1.3.4.1. thiếu người v.s. năng suất chưa cao

1.1.3.4.2. bố trí thời gian giám sát để giám sát kỹ

1.1.3.4.3. c Giang: chạy theo được mục tiêu. chứ ko chỉ chạy từng khách hàng, từng dự án

1.1.3.4.4. note v1 - tham khảo

1.1.3.5. Vấn dề hiện nay liên quan đến triển khai

1.1.3.5.1. Thiếu nhân sự & năng suất chưa cao

1.1.3.5.2. Chạy theo mục tiêu, chứ ko chỉ chạy theo từng KH, từng DA

1.1.3.5.3. Hy sinh mục tiêu cv (ngắn hạn) Sáu

1.1.3.5.4. Hy sinh thời gian Sáu

1.1.3.5.5. Thiếu kỹ năng giám sát

1.1.3.5.6. sales - delivery

1.1.3.5.7. vài kh comment triển khai lâu, quy trình chưa rõ ràng

1.1.3.5.8. chưa khơp splanning số kế toán và triển khai

1.1.3.6. Ghi nhận điểm sáng

1.1.3.7. note 15 action - working ON business

1.1.4. Triển khai phần cứng ----------

1.1.4.1. Kịch bản dự án tăng đột biến 2.0x

1.1.4.1.1. Chương trình tuyển dụng

1.1.4.1.2. Chương trình outsource

1.1.4.2. Presales................

1.1.4.2.1. Plan để thực hiện

1.1.4.2.2. Tài liệu và đào tạo

1.1.4.3. Kịch bản nhân sự

1.1.4.3.1. Hoàn thiện JD và KPI cho vị trí leader

1.1.4.3.2. Phân công trách nhiệm phụ trách cho từng thành viên

1.1.4.4. Ghi nhận điểm sáng

1.1.4.5. góp ý ----------------

1.1.4.6. Vấn dề hiện nay liên quan đến triển khai

1.1.4.7. note 15 action - working ON business

1.1.5. Dịch vụ ---------------------------

1.1.5.1. Doanh thu 500 tr - 300 service + 200 TAP (CR - 30, Bảo trì SW - 150, Bảo trì - 100, Sửa chữa - Onsite - 60, T.A.P - 200)

1.1.5.1.1. Những việc đã đạt được --------

1.1.5.1.2. tồn đọng -

1.1.5.2. Ghi nhận điểm sáng

1.1.5.3. note 15 action - working ON business

1.1.5.3.1. Hoàn thiện quy trình bàn giao dự án từ SIS

1.1.5.3.2. Thống nhất quy trình tiếp nhận hợp đồng bảo trì

1.1.5.3.3. Portal tài liệu dành cho KH sử dụng

1.1.5.3.4. FAQs ezHR -------------------------

1.1.5.4. Vấn dề hiện nay liên quan đến triển khai

1.1.5.4.1. chuyển đổi sp dịch vụ

1.1.5.4.2. sales - dịch vụ

1.1.5.4.3. complaint phản hồi

1.1.5.4.4. marketing - cần hỗ trợ trong việc kiếm 10 KH reference ( FAN )

1.1.5.5. góp ý ----------------

1.1.5.5.1. Điều chỉnh workload công việc hiện tại bằng việc ít quan trọng để luôn trống 25% sẵn sàng khi có dự án mới"

1.1.5.6. file action plan Q2

1.1.6. - HR ---------------------------

1.1.6.1. 1. tuyển dụng ko bị nợ: 4 sales, 1 ke toan, 1 thuc tập ke toan, 2 thuc tap sales, 3 mark, ...

1.1.6.1.1. thực tập sinh

1.1.6.2. 2. engagement - báo cáo thống kê tỉ lệ hài lòng

1.1.6.2.1. tổ chức hoạt động thể thao: club đá bóng định kỳ hàng tuần

1.1.6.2.2. tổ chức 2 fun friday - chủ đề VHDN

1.1.6.2.3. chương trình cộng đồng + thể thao

1.1.6.2.4. suc khoe - giải nhiệt mùa hè - natural - homemade - anti instant & prepossessing food

1.1.6.2.5. other ideas ----------------

1.1.6.2.6. mô tả mục tiêu ------------

1.1.6.3. 3. dào tạo ---------------------------

1.1.6.3.1. mô tả mục tiêu -----------

1.1.6.3.2. chương trình 1, 2,3, x,y,z ...

1.1.6.3.3. tổ chức nhận diện nhu cầu đào tạo

1.1.6.3.4. ứng dụng elearning vào .....

1.1.6.3.5. muốn tìm hiểu sâu về nghiệp vụ đào tạo

1.1.6.4. 4. PMO ------------------------------------

1.1.6.4.1. mô tả mục tiêu -------------

1.1.6.5. 5. cải tiến để làm việc hiệu quả hơn --------------

1.1.6.5.1. dung thử full module HR

1.1.6.6. Vấn dề hiện nay liên quan đến HR ( chung toàn cty)

1.1.6.6.1. kh than phiền gọi không trả lời

1.1.6.6.2. dự án trì trệ, kéo dài -------

1.1.6.6.3. nhu cầu thực tập sinh - chỗ ngồi

1.1.6.6.4. Trạng thái chưa chủ động thay đổi

1.1.6.6.5. sales - tuyển dụng

1.1.6.7. góp ý ----------------

1.1.6.7.1. sales - bảng hành động chung của phòng

1.1.6.7.2. kỷ luật - nỗ lực 101%

1.1.6.8. Ghi nhận điểm sáng

1.1.6.9. note 15 action - working ON business

1.1.7. Kế toán --------------------------

1.1.7.1. mục tiêu chi phí < kiêm soát được chi phí trong vòng 10 tỷ>

1.1.7.1.1. kế hoạch xây dựng hệ thống file để manager cùng kiểm soát chi phí

1.1.7.1.2. tiếp tục tối ưu tồn kho ---------------

1.1.7.1.3. kiểm soát được chi phí giúp tăng trưởng

1.1.7.2. hỗ trợ doanh số, doanh thu, dự án < hoàn tất xong cv cải tiến>

1.1.7.2.1. nhờ luật sư review lại hợp đồng

1.1.7.2.2. tiếp tục duy trì hệ thống file theo dõi dự án ------

1.1.7.2.3. tối ưu tồn kho - đẩy số

1.1.7.3. tổ chức nhân sự kế toán ----------

1.1.7.3.1. tuyển dụng & đào tạo nv kế toán mới

1.1.7.3.2. chương trình cải tiếng năng suất ??

1.1.7.4. Tổ chức hệ thống quản trị công ty

1.1.7.4.1. làm rõ các quy trình liên quan cổ đông, điều lệ, .quản trị

1.1.7.4.2. hỗ trợ tổ chức ĐHCĐ -----------------

1.1.7.4.3. xây dựng kpi operation -------------

1.1.7.5. Vấn dề hiện nay liên quan đến Quản trị ( chung toàn cty)

1.1.7.5.1. Đảm bảo chi phí ko bị vượt ------------

1.1.7.5.2. đặt hàng nhỏ giọt v.s. hàng tồn kho

1.1.7.5.3. cần chuẩn bị cho kế hoạch Q3,Q4

1.1.7.6. góp ý ----------------

1.1.7.6.1. Lam sao công nợ hiệu quả hơn

1.1.7.7. Ghi nhận điểm sáng

1.2. nhóm mục tiêu chính------------

1.2.1. Bộ phận -----------------------

1.2.1.1. 1. mục tiêu quý ------------

1.2.1.1.1. chương trình tháng --------------

1.3. Sản phẩm --------------------------

1.3.1. DEV ez, DEV plat, BA,QC

1.3.1.1. roadmap ezhr & app ------

1.3.1.1.1. t4

1.3.1.1.2. t5

1.3.1.1.3. t6

1.3.1.2. Roadmap platform < > ---- ---------

1.3.1.2.1. GCS

1.3.1.2.2. Epad

1.3.1.2.3. ICMS

1.3.1.3. dành 30% nguồn lực đáp ứng phát sinh trong dự án

1.3.1.4. Cải tiến, working ON business ------

1.3.1.4.1. Chương trình cải tiến Presales

1.3.1.4.2. Chương trình cải tiến Đào tạo

1.3.1.4.3. Chương trình cải tiến Hệ thống kiến thức

1.3.1.4.4. Chương trình Nhân sự ----------

1.3.1.4.5. Cải tiến của Hùng ----------------

1.3.1.5. Vấn dề hiện nay liên quan đến sản phẩm & công nghệ ( chung toàn cty)

1.3.1.6. góp ý ----------------

1.3.1.6.1. QUý - đóng gói subscription

1.3.1.6.2. Quý - epad v.s. TAP ?

1.3.1.6.3. có thể phát sinh ngân sách ?

1.3.1.6.4. sales cần dữ liệu DEMo sớm, tài liệu giải pháp

1.3.1.7. Ghi nhận điểm sáng

1.3.2. Sales & marketing --------------

1.3.3. Presales -------------------------

1.3.3.1. đẩy nhanh dự toán , báo giá

1.4. Subscription -------------------------

1.4.1. Team subscription ----------

1.4.1.1. Triển khai thành công 10 KH

1.4.1.1.1. Tổ chức buổi đào tạo kỹ năng tư vấn và presale cho team triển khai

1.4.1.1.2. Làm quy trình đào tạo kỹ thuật mới

1.4.1.1.3. Hoàn thiện functions-list ver3 (Nhân sự, Tính lương)

1.4.1.1.4. Hoàn thiện bộ test case cho module Chấm Công

1.4.1.1.5. Hệ thống tài liệu cho KH tham khảo

1.4.1.2. Đóng gói quy trình và sản phẩm triển khai (14 ngày)

1.4.1.3. Vấn dề hiện nay

1.4.1.3.1. Chuyên môn của kỹ thuật triển khai cần được đào tạo chuyên sâu hơn

1.4.1.3.2. Chưa tự cài đặt server theo mô hình EXA

1.4.1.3.3. Thiếu kỹ năng tư vấn, presale

1.4.1.3.4. Chưa có quy trình đào tạo kỹ thuật mới

1.4.1.3.5. ghi nhận chi tiết

1.4.1.3.6. nguồn khách hàng

1.4.1.3.7. ko có resource triển khai

1.4.1.4. góp ý ----------------

1.4.1.4.1. Số lượng KH sẽ triển khai

1.4.1.4.2. Nhân sự --------------------------

1.4.1.4.3. Đóng gói subscription chuẩn

1.4.1.4.4. Đóng gói quy trình triển khai

1.4.1.5. Ghi nhận điểm sáng

1.4.2. Sales & marketing -------------

2. mục tiêu

2.1. xem trong management portal

2.2. Thảo luận tuyển dụng sales

2.2.1. mục tiêu

2.2.1.1. 1 người chạy số senior

2.2.1.1.1. Vấn đề

2.2.1.2. 20 hồ sơ

2.2.1.2.1. note ít CV

2.2.1.3. senior --> 1 junior

2.2.1.3.1. chọn sv mới ra trường

2.2.1.3.2. ko cần biết sales

2.2.1.3.3. ít CV

2.2.1.4. tuyển được trong tháng 5

2.3. họp software

2.3.1. 1. sales & presales

2.3.1.1. vấn đề

2.3.1.1.1. quá ít người presales

2.3.1.1.2. presales hiệu quả

2.3.1.2. giải pháp

2.3.1.2.1. ctrinfh đào tạo người presales

2.3.1.2.2. ctrinh cải tiến file demo & proposal

2.3.1.2.3. ctrinh demo data & mẫu report

2.3.1.2.4. phân loại KH theo sự phức tạp

2.3.1.2.5. người push, control, audit nội bộ

2.3.2. 2. Service - làm cho khách hàng hài lòng

2.3.2.1. tâm lý nội bộ

2.3.2.1.1. ức chế, dồn nén, nản

2.3.2.2. khách hàng hiện nay ( dự án mới ) ko hài lòng ( triển khai ezhr, từ sau PDG)

2.3.2.2.1. SIS

2.3.2.2.2. audit

2.3.2.2.3. truyền thông quảng bá thêm

2.3.2.3. khách hàng dự án cũ - ko hài lòng

2.3.2.3.1. SIS

2.3.2.3.2. truyền thông nội bộ

2.3.2.3.3. a Tuyến đi contact, đề xuất

2.3.2.4. khách sắp mua đi check reference

2.3.2.4.1. testimonial từ KH có tiếng nói

2.3.2.4.2. phân công phụ trách từng group, cộng đồng

2.3.2.4.3. ai phụ trách ?

2.3.2.4.4. kh hỏi sâu về nghiệp vụ khi check

2.3.2.5. khách check những thứ ngoài chuẩn

2.3.2.5.1. vd

2.3.2.6. cách xử lý case trả lại tiền / không thu được doanh số

2.3.2.7. giải pháp ngắn hạn

2.3.2.7.1. người push dự án

2.3.2.8. giải pháp dài hạn

2.3.2.8.1. làm cho khách hàng tự hào, muốn khoe

2.3.3. 3. Delivery

2.3.3.1. tool quản lý

2.3.3.1.1. JIRA - giao tiếp , chi tiết, lỗi, CR ... ( kỹ thuật ) - document dự án

2.3.3.1.2. xls biên bản

2.3.3.2. có cần cải thiện quy trình triển khai

2.3.3.3. chưa có tài liệu pre-blueprint (1B) chất lượng

2.3.3.3.1. sau hợp đồng

2.3.3.4. blueprint chất lượng

2.3.3.5. UAT làm từ giai đoạn đầu

2.3.3.6. hướng dẫn sử dụng

2.3.3.7. tool tiến độ

2.3.3.7.1. sales ko xem

2.3.3.7.2. file xls

2.3.3.7.3. cần cải tiến

2.3.3.8. Misa lưu ý liên tục

2.3.4. task next week

2.3.4.1. a Hòa

2.3.4.1.1. cung cấp ds kh cũ

2.3.4.1.2. UAT

2.3.4.1.3. đào tạo a Tuyến

2.3.4.2. a Tuyến

2.3.4.2.1. xem lại 9 KH nhóm 2,3

2.3.4.2.2. script đào tạo sp demo

2.3.4.2.3. cách thức audit dự án hàng tuần, start

2.3.4.2.4. slide demo & proposal

2.3.4.3. c Nương

2.3.4.3.1. push chung

2.3.4.3.2. push Hải chịu trách nhiệm

2.3.4.4. a Nam

2.3.4.4.1. push misa truyền thông nội bộ

2.3.4.4.2. chuyern giao Hải format testimonial

2.3.5. 4. Tạm gọi là Audit internal để Điều phối cho 03 mục trên

2.3.5.1. c Nương

2.3.5.2. file kế hoạch chung

2.3.5.2.1. sales dán sticker

2.3.5.3. tần suất review

2.3.5.3.1. 9.30-10.00