COVID 19 BÙNG PHÁT ĐÃ ĐẨY MẠNH HÌNH THỨC BÁN ONLINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COVID 19 BÙNG PHÁT ĐÃ ĐẨY MẠNH HÌNH THỨC BÁN ONLINE by Mind Map: COVID 19 BÙNG PHÁT ĐÃ ĐẨY MẠNH HÌNH THỨC BÁN ONLINE

1. I. Lý thuyết

1.1. Cầu thị trường là một loại hàng hóa biểu thị những khối lượng hàng hóa mà người tiêu dùng mong muốn và sẵn sàng mua tương với các mức giá xác định

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thị trường

1.2.1. Thu nhập

1.2.2. Giá hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ xung

1.2.3. Số lượng người tiêu dùng

1.2.4. Kỳ vọng của người tiêu dùng

1.3. Cung là biểu thị những lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người bán có khả năng sẵng sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung thị trường

1.4.1. Giá bán

1.4.2. Chi phí sản xuất

1.4.3. Công nghệ

1.4.4. Chính sách của chính phủ

1.4.5. Điều kiện vận chuyển

2. II. Sự biến động thị trường kinh doanh online

2.1. Trước dịch Covid 19

2.1.1. Hình thức kinh doanh trực tiếp chiếm ưu thế

2.2. Sau dịch Covid 19

2.2.1. Hình thức kinh doanh online lên ngôi

3. III. Các bước để tiến hành online hiệu quả

3.1. Bước 1. Tìm kiếm nhu cầu thị trường và ghi chú lại

3.2. Bước 2. Tìm kiếm nguồn hàng

3.3. Bước 3. Viết bài PR sản phẩm

3.4. Bước 4. Chạy quảng cáo sản phẩm

3.5. Bước 5. Tạo uy tín trên internet

3.6. Bước 6. Tận dụng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

3.7. Bước 7. Tận dụng giá trị vòng đời của khách hàng

4. IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh online hiệu quả

4.1. Nguồn và giá sản phẩm

4.2. Lựa chọn kênh bán hàng phù hợp

4.3. Thông tin sản phẩm

4.4. Hình ảnh sản phẩm

4.5. Nội dung đăng tải trên các kênh

4.6. Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

4.7. Đặt hàng dễ dàng, Thanh toán thuận tiện, giao hàng nhanh chóng

4.8. Đa dạng hóa các chương trình khuyến mãi

4.9. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

4.10. Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng

5. V. Kết luận

5.1. Kinh doanh online mọi người tiết kiệm được cả thời gian, không gian và cách thức giao dịch

6. COVID19 BÙNG PHÁT ĐÃ ĐẨY MẠNH HÌNH THỨC BÁN HÀNG ONLINE