Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VODA by Mind Map: VODA

1. Najčešće stanje vode u prirodi

2. Količine pitke vode se znatno smanjuju

3. Koristi se u proizvodnji fosilnih goriva

4. Kruženje vode u prirodi

4.1. Sunce zagrijava Zemlju

4.2. Voda iz tla i vodenih površina hlapi

4.2.1. Tekuće->plinovito

4.2.2. Diže se u visoke slojeve atmosfere, u oblake

4.3. O

4.3.1. Plinovito->tekuće

5. Tri stanja vode u prirodi

5.1. Kruto

5.1.1. < 0°C

5.1.2. Ledenjaci

5.2. Tekuće

5.2.1. 0°-100°C

5.3. Oceani, mora, jezera, rijeke, ...

5.4. Plinovito

5.4.1. > 100°C

5.4.2. Vodena para

6. Onečišćenje voda

6.1. Globalizacija i industrijalizacija

6.2. Kisele kiše

7. Kisik

7.1. U tijelu 62.8% kisika

7.1.1. Sav kisik u zraku obnovi se za 2000 godina

7.2. Organizmi procesom disanja troše kisik

7.3. Procesom fotosinteze oslobađaju kisik

8. Vodik

8.1. Dobiva se iz elektrolize vode