Лінгвістичний компаративізм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Лінгвістичний компаративізм by Mind Map: Лінгвістичний компаративізм

1. Розробка процедур реконструкції походження мов від прамов, визначення і опис типологічних рис мов світу, мовних універсалій, установлення еволюційних змін і закономірностей розвитку споріднених мов шляхом їхнього порівняння на різних етапах.

2. Порівняльно-історичне мовознавство

3. Сім'ї та групи споріднених мов. Ставить своєю метою встановити регулярні, закономірні відповідності

4. Типологічний метод

5. Аналіз синхронічного стану мов незалежно від їх спорідненості чи віддаленості; виділення загальних ознак і закономірностей мов світу і їхню класифікацію залежно від таких ознак.