LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC NGÔN NGỮ MỚI HIỆU QUẢ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC NGÔN NGỮ MỚI HIỆU QUẢ by Mind Map: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC NGÔN NGỮ MỚI HIỆU QUẢ

1. Học 2 tiếng mỗi ngày

2. Luyện nói

3. Đặt ra kỷ luật với bản thân

3.1. Xem tin tức tiếng khác thay vì lướt fb

3.2. Viết todolist

4. Học phát âm theo giọng chuẩn

5. Trau dồi vốn từ vựng

5.1. Học bằng flashcard

5.2. 5-10 từ vựng mỗi ngày

5.3. Ôn tập lại theo chu kỳ: 1 ngày/3 ngày/7 ngày/1 tháng

6. Tạo động lực và áp lực cho bản thân

6.1. Chứng chỉ Ngoại Ngữ để ra trường

6.2. Công việc lương cao hơn

7. Luyện nghe mỗi ngày

7.1. nghe nhạc

7.2. xem film

7.3. nghe thời sự

8. Luyện viết

8.1. Viết nhật ký bằng ngôn ngữ khác