Ô nhiễm môi trường biển

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ô nhiễm môi trường biển by Mind Map: Ô nhiễm môi trường biển

1. Nguồn thải từ các phương tiện giao thông đường biển

2. Nguyên nhân

2.1. Vứt rác vô điều kiện

3. Hậu quả

3.1. Biến đổi khí hậu

3.2. Xâm nhập mặn đất liền

4. Thực trạng

4.1. Cạn kiệt sinh vật biển

5. Giải pháp

5.1. Trồng thêm cây xanh

5.2. Hạn chế sử dụng túi nilon