Основні принципи класифікації мов світу.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні принципи класифікації мов світу. by Mind Map: Основні принципи класифікації мов світу.

1. Типологічна класифікація мов — класифікація, яка ґрунтується на виявленні подібності й відмінності будови мов незалежно від їх генетичної спорідненості (на основі подібності й відмінності не в самому мовному матеріалі, а в принципах його організації).

1.1. Генеалогічна класифікація мов - вивчення і групування мов світу на основі споріднених зв'язків між ними (на основі спільного походження від якоїсь прамови).

1.1.1. Ареальна - заснована на вивченні мовної карти світу.Описує межі поширення. Відмінною особливістю ареальної класифікації мов є те, що вона поширюється не на всі мови світу, а лише на мови окремих регіонів, або ареалів, в той час як генеалогічна і типологічна класифікації охоплюють (або прагнуть охопити) всі мови світу.

2. Найважливішими є типологічна , ареальна та генеалогічна класифікації.

3. Синтаксична класифікація

4. Ареальна класифікація

5. Генеалогічна класифікація

6. Соціолінгвістична класифікація

7. Функціональна класифікація

8. Типологічна класифікація

8.1. Генеалогічна класифікація

8.2. Ареальна класифікація