Основні поняття медіаосвіти

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні поняття медіаосвіти by Mind Map: Основні поняття медіаосвіти

1. адресат медіаосвіти

2. художньо-творча діяльність

3. сприйняття

4. оцінка

5. аналіз

6. відтворення

7. інтерпретація

8. джерело інформації

9. освоєння інформації

10. категорія медіатексту

11. мова медіатексту

12. технологія

13. аудиторія