Làm thế nào để luôn sống tích cực

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Làm thế nào để luôn sống tích cực by Mind Map: Làm thế nào để luôn sống tích cực

1. Luôn nhìn nhận mọi việc một cách đơn giản nhất có thể

2. Dành nhiều thời gian phát triển, chăm sóc bản thân

3. Phát triển và hoàn thiện bản thân như đọc sách, tập thể dục, uống nhiều nước

4. Dành nhiều thời gian cho gia đình, làm những việc mình thích