Hungerspelen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hungerspelen by Mind Map: Hungerspelen

1. Budskap

1.1. Handlar om framtida händelser

1.1.1. Barriärer mot havet

1.1.2. Klimatförändringar

1.1.3. Krig och uppror

2. Handling

2.1. Lottdragning

2.1.1. Årliga hungerspelen

2.1.1.1. En blodtörstig kamp på liv och död

2.1.1.2. Där endast en spelare står som segrare

3. Karaktärer

3.1. Utmärkt gestaltning

3.1.1. Tydlig bild

3.1.1.1. Smälter in miljö/person beskrivning i handling

3.1.2. Känsla av utseende

3.2. Katniss

3.2.1. Långt hår

3.2.1.1. Kraftfull

3.2.1.1.1. Gör allt för familjen

3.2.2. Ovalt ansikte

4. Författare

4.1. Suzanne Collins

4.1.1. Visa negativt i bok

4.1.1.1. Trovärdig

5. Åsikter

5.1. Framhäver negativa handlingar konsekvenser

5.1.1. Kan få folks gärningar/tankesätt ändrade

5.1.2. Skulle kunna ge depressionstankar

5.2. Även spänningen i boken

5.3. Rekommenderas till okänsliga läsare

5.3.1. Även till de som gillar spänning