JUUTALAISUUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JUUTALAISUUS by Mind Map: JUUTALAISUUS

1. ETIIKKA

1.1. Tanak / toora määrittää moraalit mutta moraalien ja riittejen käytännöt vaihtelevat suuntauksen mukaan

1.2. Kosher-ruoka, ympärileikkaus (Bar mitsva), sapatti

1.3. synti; kärsimys kuuluu Valitulle kansalle

1.4. Kymmenen käskyä ja 613 mitsvaa; ihminen itse valitsee mitä käskyjä noudattaa

1.5. Kultainen sääntö

2. TOIMINTA

2.1. riitit

2.1.1. bar / bat mistva; siirtymäriitti

2.1.2. sapatti

2.1.3. pesah

2.1.4. lehtimajajuhla

2.1.5. pyhiinvaellus

2.1.6. paasto; jom kippur-juhla

3. KERTOMUKSET & PYHÄT KIRJOITUKSET

3.1. heprean kieli

3.2. Tanak

3.2.1. Toora

3.2.1.1. Viisi Mooseksen kirjaa

3.2.1.2. Juutalaisuuden 613 käskyä = mitsva

3.2.1.3. kirjallinen ja suullinen

3.2.2. Nev'im

3.2.2.1. Profeettakirjat

3.2.3. Ketuvim

3.2.3.1. Kirjoitukset (esim. runot, viisaudet jne)

3.3. Talmud

4. SYNTYHISTORIA

4.1. Abrahamin ilmestys -> Luvattu maa

4.2. Exodus; kansan vapautus egyptiläisten vallasta MOOSEKSEN avulla

5. KULTTUURI

5.1. ihmisten asema

5.1.1. antisemitismi

5.1.1.1. Holokausti

5.1.1.2. Eksiili; Juudaan kansan pakkosiirtolaisuus

5.1.1.3. Diaspora; juutalaisten hajaantuminen luvatun maan ulkopuolelle

5.1.2. Sionismi; luvattuun maahan palaamisliike

5.1.2.1. Israel vs Palestiina

5.1.3. uskonnon eri suuntaukset

5.1.3.1. etniset / kansalliset

5.1.3.1.1. Ashkenasijuutalaiset (=saks.juut.)

5.1.3.1.2. Sefardijuutalaiset (=espanj.juut.)

5.1.3.1.3. Mizrahijuutalaiset (=arab./aramea juut.)

5.1.3.2. periaattelisuus / normatiivisuus

5.1.3.2.1. Ortodoksijuutalaiset

5.1.3.2.2. Reformijuutalaiset

5.1.3.2.3. Konservatiivijuutalaiset

5.2. taide

5.2.1. perinteisesti käyttötaidetta ; rituaaliesineitä esim. Menora-kynttilänjalka

5.2.2. kuvainpalvonta kiellettyä

5.2.3. Jumalaa ei saa kuvata

5.3. esineistö

5.3.1. Kipa

5.3.2. Tallit

5.3.3. Tefilin

5.3.4. Tzittzit

5.3.5. hattu ja parta; ortodoksijuut.

6. YHTEISÖ

6.1. rakennukset

6.1.1. synagogat

6.1.2. Jahven temppeli

6.1.3. Itkumuuri

6.2. paikat

6.2.1. Jerusalem

6.3. asiantuntijat

6.3.1. rabbi

7. USKOMUKSET & OPPI

7.1. Juutainen on aina juutalainen

7.1.1. ihminen voi olla etnisesti tai uskonnoltaan juutalainen

7.2. jumalakäsitys

7.2.1. monoteismi

7.2.1.1. Jahve / JHWH

7.2.2. Jumalan kokonaisvaltainen ero luomakunnasta

7.2.3. Shema; uskontunnustus

7.2.4. jumala on tekojen arvioija ja armon antaja

7.3. pelastuskäsitys

7.3.1. messiasodotus

7.3.1.1. Jeesus ei ole Messias

7.3.1.2. Messias ilmestyy kerran; pelastuskäsitys

7.3.2. Luvattu maa

7.3.2.1. pelastus ei tarkoita henk.koht. pelastusta vaan juutalaisten pelastusta eksiilistä

7.3.3. ihminen voi pelastaa itsensä; tuonpuoleinen elämä lunastetaan omien tekojen perusteella

7.3.4. viimeinen tuomio

7.3.4.1. Sheol; vainajien olotila

7.3.4.1.1. myöhemmissä kirjoituksissa taivas-/helvettikuvauksia

7.3.4.2. ei yhtenäistä käsitystä tuonpuoleisesta

7.4. ihmiskäsitys

7.4.1. Valittu kansa

7.4.2. luomiskertomus ja syntiinlankeemuskertomuksen ihmiskäsitys; Jumala loi ihmisen syntiä tekeväksi kuvaksi itsestään

7.4.3. ihminen on taipuvainen pahaan mutta kykeneväinen tekemään hyvää