Töökohapõhine ennetus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Töökohapõhine ennetus by Mind Map: Töökohapõhine ennetus

1. Keskkond

1.1. töötingimused

2. Tööandja

2.1. Töökultuur

2.2. suhtumine töötajatesse

2.3. Töötajate koolitamine

2.4. tervisekäitumise soodustamine

3. Karjääri perspektiivid

3.1. Töökoha sobivus

3.2. Töökoha vahetamise võimalused

4. Ametiühing

4.1. Seadusandlus

5. Karmen M. Vaiko L. Merlet L. Hele-Mai M.

6. Kolleegid

6.1. Ühisüritused

6.2. Kovisioonid