VODA

Umna mapa o vodi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VODA by Mind Map: VODA

1. kemijski sastav

1.1. H2O - vodikov oksid

1.2. 2 vodikova atoma +1kisikov atom

2. važnost

2.1. najvažniji kemijski spoj na Zemlji

2.2. glavni sastojak svih živih bića

2.3. najčešće otapalo

3. udio vode Zemlji

3.1. 96,5%

3.1.1. mora i oceani

3.2. 1,7%

3.2.1. ledenjaci

3.3. 1,7%

3.3.1. površinske i podzemne vode

3.4. 0,001%

3.4.1. atmosferska voda

4. svojstva

4.1. bez: boje, okusa, mirisa

4.2. vrelište: 100 °C

4.3. talište: 0 °C

4.4. gustoća: 997 kg/m³

4.5. površinska napetost

4.6. polarnost

5. anomalija vode

5.1. najveća gustoća pri 4 °C

5.1.1. 1g/cm³

5.2. led pluta na površini

5.2.1. omogućava život ispod površine

6. vrste voda

6.1. prema količini otopljenih tvari

6.1.1. tvrde (velike količine)

6.1.2. meke (male količine)

6.2. prema količini natrijevog klorida

6.2.1. slane (velike količine

6.2.2. slatke (male količine)

6.3. pitka voda

6.3.1. 1% od ukupne količine vode na Zemlji

6.4. prema količini otopljenih minerala

6.4.1. mineralne (velike količine)

6.4.2. destilirane ( vrlo male količine)

6.5. prema procesu kruženja

6.5.1. atmosferska

6.5.2. površinska

6.5.3. podzemna

7. onečišćenje vode

7.1. sve većim onečišćenjem smanjuju se zalihe pitke vode

7.2. izvori onečišćenja

7.2.1. gnojiva i pesticidi

7.2.2. naftni derivati i industrijske kanalizacije

7.2.3. toksini i otpad

7.2.4. septičke jame i kanalizacijski ispusti

7.3. svjetski dan voda

7.3.1. 22.ožujka

7.3.1.1. proglašen na Konferenciji o okolišu i razvoju Ujedinjenih naroda u Brazilu 1992.god.

8. hidrološki ciklus

8.1. proces kruženja, obnavljanja i prividnog gubljenja vode na Zemlji

8.2. otjecanje ->infiltracija ->transpiracija ->isparavanje ->kondenzacija ->oborine