СТРУКТУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
СТРУКТУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ by Mind Map: СТРУКТУРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

1. Модель конструювання програмного забезпечення

2. Запропонована в 1970-х роках голландським науковцем Едсгером Дейкстрою

3. Ґрунтується на теоремі Бьома-Якопіні:

3.1. непропорційне зростання складності програми у разі збільшення об'єму коду програми; складність створення паралельних програм.

4. Це основні структурні елементи за допомогою яких створюється алгоритм для розв’язання певної задачі. Існують три основні (базові) алгоритмічні структури: слідування(лінійна), розгалуження та повторення, за допомогою комбінації яких може бути представлена логічна структура будь-якого алгоритму.

5. Можна використовувати три конструкції:

6. Послідовне виконання — одноразове виконання операції в порядку запису їх (операцій) в тексті програми

7. Розгалуження — виконання певної операції або декількох операцій залежно від стану певної, наперед заданої умови;

8. Цикл — багаторазове виконання операції або групи операцій за умови виконання деякої наперед заданої умови. Таку умову називають умовою продовження циклу.

9. Кожна конструкція є блоком із одним входом і одним виходом. Блок - це послідовне (лінійне) виконання операторів програми.

10. Блок - це вибір, який є точкою прийняття рішення про подальший перебіг виконання операторів програми. Вибір здійснюється однією із трьох структур:

11. if (єдиний вибір)

12. if…else (подвійний вибір)

13. switch або case (множинний вибір)

14. Блок Повторення реалізується одним із трьох способів:

15. структура while

16. структура do/while

17. структура for

18. Переваги структурного програмування:

19. такі програми легко створювати та тестувати; скорочується термін розробки програми; полегшується супровід програми скорочення варіантів побудови програми, що знижує складність програмного забезпечення; логічно зв'язані операції знаходяться ближче один до одного, що полегшує аналіз алгоритму даючи змогу обходитись без блок-схем алгоритму (хоча наявність такої блок-схеми полегшує розуміння роботи алгоритму).

20. Недоліки структурного програмування:

21. непропорційне зростання складності програми у разі збільшення об'єму коду програми; складність створення паралельних програм.

22. Е́дсгер Ві́бе Де́йкстра — нідерландський науковець у галузі комп'ютерних наук. Один з розробників концепції структурного програмування, дослідник формальної верифікації і розподілених обчислень. У 1972 році був відзначений премією Тюрінга за вагомий внесок у розвиток мов програмування.