מבוא לסטטיסטיקה: תהליך המחקר

סטטיסטיקה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מבוא לסטטיסטיקה: תהליך המחקר by Mind Map: מבוא לסטטיסטיקה: תהליך המחקר

1. הסקה סטטיסטית

1.1. מבחנים סטיסטיים

1.1.1. מבחנים סטטיסטיים שונים מתאימים למערכי מחקר וסולמות מדידה שונים

2. השערה

2.1. ניסוח מילולי של קשר באופן שבו ניתן לבחון (לאשש או לדחות) את קיומו של קשר בין 2 משתנים

2.2. מקדמת תיאוריה/מציאות

2.3. מהווה תשובה לשאלה

2.4. דרישות

2.4.1. נגזרת מתוך שאלת המחקר

2.4.2. מנוסחת היטב, כקביעות ובלשון העתיד

2.4.3. תהיינה מכוונות מטרה

2.4.4. נתונה לבדיקה אמפירית

2.4.5. תכלול לפחות משתנה בלתי תלוי אחד ומשתנה תלוי אחד

2.4.6. תמיד יהיו שתי השערות נוגדות זו לזו - ממצות ומוציאות

2.4.7. השערת האפס

2.4.7.1. מדגימה כי אין קשר בין המשתנים

2.4.8. ההשערה המחקרית

2.4.8.1. מתנגדת באופן ישיר להשערת האפס - יש קשר בין המשתנים

2.5. סוגים

2.5.1. בדיקת קשר בין משתנים

2.5.1.1. 2 משתנים קשורים זה לזה

2.5.2. בדיקת הבדלים בין קבוצות

2.5.2.1. 2 קבוצות שונות זו מזו

2.5.3. סוג מבחן סטטיסטי בסוף המחקר יקבע על פי סוג ההשערה

2.6. תהליכים

2.6.1. אופרציונליזציה

2.6.1.1. על מנת לעבור משאלת מחקר תיאורטית להשערת מחקר מעשית יש לתרגם מבנים תיאורטיים למשתנים ולהגדיר יחסים ביניהם

2.6.1.2. נעשית על סמך ידע מוקדם שמאפשר לנסח את ההשערה לתשובה מראש

2.6.2. בדיקת השערות

2.6.2.1. ניסוח השאלה

2.6.2.2. דגימת מדגם מייצג

2.6.2.3. ניסוח השערות

2.6.2.3.1. בדיקה אם ממוצע המדגם שייך לאוכלוסייה (ההפרש מקרי) או לא שייך (ההפרש משמעותי)

2.6.2.4. חישוב ההסתברות

2.6.2.4.1. ההסתברות לקבלת מדגם עם ממוצע נתון מתוך האוכלוסייה

2.6.2.5. קבלת החלטה

2.6.2.6. מסקנה

2.6.2.6.1. קביעת קשר בין המשתנים

2.7. כיוון ההשערה

2.7.1. חד-צצדית

2.7.1.1. טענה ספציפית

2.7.1.2. חיובית

2.7.1.2.1. ככל שמשתנה אחד עולה, השני עולה גם ולהיפך

2.7.1.3. שלילית

2.7.1.3.1. ככל שמשתנה אחד עולה, השני יורד ולהיפך

2.7.2. דו-צדדית

2.7.2.1. טענה כללית

3. שאלה

3.1. הבעיה המרכזית שניתן לחקור אותה

3.2. נובעת ממציאות/תיאוריה

3.3. תפיק יותר מתשובה משוערת אחת

3.4. דרישות

3.4.1. מבטאת יחס בין 2 משתנים או יותר

3.4.2. 2 משתנים לפחות חובה

3.4.3. מנוסחת היטב

3.4.4. נתונה לבדיקה אמפירית

3.5. מתוכה נגזרת השערת המחקר

4. בדיקת שאלות שמקורן במציאות או בתיאוריה

5. ניתן להציג את מטרות המחקר בצורת שאלות (כלליות) או השערות (ספציפיות)

6. מחקר יהיה תמיד מכוון מטרה ונערך על מנת לענות על שאלה