Карта понять інтернету

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Карта понять інтернету by Mind Map: Карта понять інтернету

1. Back-end

1.1. це CMS або движок сайту з усіма його зв’язками з механізмами хостинга — базою даних, веб-сервером, поштовими службами.

2. Front-end

2.1. лицьова частина, яку бачить відвідувач сайту і з якою він безпосередньо взаємодіє.

3. Сервер

3.1. це комп’ютер зі встановленим на ньому спеціальним програмним забезпеченням, що має власну ІР-адресу.

4. Хостинг

4.1. послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі

5. Вебсервер

5.1. це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веббраузерів, видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними.

6. ІР-адреса

6.1. це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP.

7. Доменне ім’я

7.1. частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доме́нних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється.

8. Лонгрид

8.1. інструмент створення об'ємних текстів для мережевих ресурсів.

9. Адаптивність

9.1. дизайн веб-сторінок, що забезпечує оптимальне відображення та взаємодію сайту з користувачем незалежно від роздільної здатності та формату пристрою, з якого здійснюється перегляд сторінки.

10. Веб сайт

10.1. сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

11. Вебсторінка

11.1. інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веббраузері

12. Посилання

12.1. засіб зв'язку між суміжними вузлами мережі.

13. Кросбраузерність

13.1. це властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах.

14. Браузер

14.1. програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій вебсторінці.

15. Верстка

15.1. це процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів.

16. Гіпертекст

16.1. текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання

16.2. Тег

16.2.1. елемент мови розмітки гіпертексту.

17. HTML

17.1. це мова тегів, засобами якої здійснюється розмічання вебсторінок для мережі Інтернет.

18. CSS

18.1. це спеціальна мова стилю сторінок, що використовується для опису їхнього зовнішнього вигляду.

19. JavaScript

19.1. динамічна, об'єктно-орієнтована[4] прототипна мова програмування. Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується для створення сценаріїв вебсторінок, що надає можливість на боці клієнта (пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та зовнішній вигляд вебсторінки.

19.2. JQuery

19.2.1. популярна JavaScript-бібліотека з відкритим кодом.

20. WordPress

20.1. система керування вмістом з відкритим кодом, яка через свою простоту в установленні та використанні широко застосовується для створення вебсайтів.