ТРИГОНОМЕТРІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТРИГОНОМЕТРІЯ by Mind Map: ТРИГОНОМЕТРІЯ

1. y=cosx

2. y=sinx

3. y=ctgx

4. y=tgx

5. ФУНКЦІЇ

6. СПІВВІДНОШЕННЯ

7. РІВНЯННЯ

8. основні співідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

9. формули зведення

10. формули додавання

11. формули подвійного аргументу

12. sinx=a

13. cosx=a

14. tgx=a

15. Більш складні тригонометричні рівняння

16. зведення до квадратного рівняння

17. однорідні рівняння 1-го степеня

18. однорідні рівняння 2-го степеня