Hodnotové základy demokracie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hodnotové základy demokracie by Mind Map: Hodnotové základy demokracie

1. pluralizmus

2. Demokracia počas osvietenstva v Anglicku

2.1. suverenita ľudu

3. sloboda prejavu

3.1. sloboda médií

3.1.1. neexistuje cenzúra

3.2. právo na informície

3.3. právo na slobodu prejavu

3.3.1. právo na ochranu práv slobôd iných

4. pr

5. hierarchia pojomov

6. Demokracia

6.1. Priama demokracia

6.1.1. právo na referendum, sloboda médií

6.2. Nepriama demokracia

6.2.1. sprostredkovaná účasť občanov

7. Aténska demokracia

7.1. Kleistenove reformy

7.2. 4 majetkové triedy

8. Voľby

8.1. slobodné voľby

8.2. všeobecné volebné právo

9. Sloboda prejavu a právo na informácie

9.1. človek sa nemusí báť za napadnutie za názor

10. rovnosť pred zákonom

10.1. vzťahuje sa na každého člena demokratickej spoločnosti

11. ochrana práv menšín

11.1. spoločenská skupina

11.1.1. etnická

11.1.2. jazyková

11.1.3. národnostná

12. z hodiny

12.1. vláda ľudu

12.2. vláda väčšiny

12.3. ľudské práva

12.4. rovnosť

12.5. myslenie

12.6. ľudské práva

12.7. hierarchia pojmov