Fotosyntéza

fotosyntéza, ic

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fotosyntéza by Mind Map: Fotosyntéza

1. Rovnice

1.1. 6CO2+6H2O →

1.1.1. C6H12O6 (glukóza)+6O2

2. Světelná energie→

2.1. energie chemických vazeb

2.1.1. =ATP

2.1.1.1. reakce→

2.1.1.1.1. sacharidy

3. Potřebné prvky

3.1. světelná energie

3.1.1. sluneční

3.1.2. umělá

3.2. oxid uhličitý

3.2.1. ze vzduchu

3.2.1.1. průduchy

3.3. voda a minerální látky

3.3.1. z půdy

3.3.1.1. kořeny

4. Produkty

4.1. glukóza

4.1.1. růst rostliny

4.1.2. pro energii

4.2. kyslík

4.2.1. pro rostlinu nepotřebný

5. Fáze (proces)

5.1. primární (světelná)

5.1.1. štěpení vody

5.1.1.1. uvolnění kyslíku

5.1.1.1.1. zachycení energie→ATP

5.2. sekundární (temnostní)

5.2.1. využití ATP a vodíku

5.2.1.1. fixace CO2

5.2.1.1.1. vznik glukózy

6. Buňka

6.1. chloroplast

6.1.1. grana

6.1.1.1. thylakoidy

6.1.1.1.1. membrána (příjem energie světla)

7. Schopnost

7.1. zelené rostliny

7.2. řasy

7.3. mechy

7.4. sinice

8. Definice

8.1. Proces, kdy na světle dochází k výrobě organických látek za využití energie světla

8.1.1. Asimilace CO2