Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу by Mind Map: Працемісткі  виробництва  густозаселених  регіонів світу

1. Працемісткими називають виробництва, які потребують значної кількості фізичної робочої сили. Наприклад, автоскладальні заводи або малопродуктивне сільське господарство, в якому переважає ручна праця.

2. Сюди відносяться підприємства, які тяжіють до місцевостей з чисельною або кваліфікованою робочою силою. Вплив трудових ресурсів визначається обсягом витрат праці на виробництво одиниці продукції.

3. Зосередження на товар, який має попит

4. Є там де людям потрібна робота, де вони будуть працювати за малі кошти

5. Працемісткі види виробництва у промисловості розміщаються у містах, які мають вільні трудові ресурси

6. Розташовані на тійтеретироїї де є велике перенаселення