ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE by Mind Map: ELEKTRONIČKO POSLOVANJE

1. ŠTO SVE OBUHVAĆA EL. POSL.

1.1. ELEKTRONIČKE AUKCIJE

1.1.1. ● web mjesta na kojima se susreću ponuda i potražnja ● kupci i prodavači su najčešće fizičke osobe ● osoba koja ponudi najveću svotu u zadanom vremenu ostvaruje prvenstvo kupnje ● bid ili buyout

1.2. ELEKTRONIČKI OGLASNICI

1.2.1. ● opći, specijalizirani, poslovni ● web mjesta koja evidentiraju i klasificiraju različite vrste oglasa

1.3. ONLINE INVESTIRANJE

1.3.1. ● trgovanje kapitalom u realnom vremenu na burzama ● nakon registracije broker u ime kupca obavlja transakcije na burzama

1.4. ELEKTRONIČKA KUPNJA I PRODAJA USLUGA I PROIZVODA

1.4.1. ● osnovni modeli online trgovanja: ○ B2C – business to customer (maloprodaja) ○ B2B – business to business (veleprodaja) ○ B2G – business to government (javna nabava)

1.5. ELEKTRONIČKO IZDAVAŠTVO

1.5.1. ● digitalno izdavanje (publiciranje) knjiga, časopisa, članaka, igara, glazbe, filmova ● polako uzima prednost nad tradicionalnim izdavaštvom ● niži troškovi, veća dostupnost, lakša distribucija, manje posrednika autor-čitatelj ● problem zaštite autorskih prava (DRM – Digital Rights Management)

1.6. ONLINE EDUKACIJE

1.6.1. ● ili učenje na daljinu ● mentorski rad, administracija i distribucija nastavnih sadržaja, komunikacijski alati učenik-učitelj, interaktivni sadržaji ● LMS (Learning Management System) ● Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ● MOOC (Massive Open Online Course)

1.7. ELEKTRONIČKO PLAČANJE I NAPLATA

1.7.1. ● FINTECH - financial technology - svako tehnološko rješenje i inovacija koja za cilj ima poboljšanje i automatiziranje pružanja usluga, dostupnosti i korištenja financijskih servisa. ● DIGITALNO BANKARSTVO ○ nije samo digitalizacija servisa i proizvoda ○ proces transformacije tradicionalnih banaka u potpuno digitalne s povezanim aktivnostima, aplikacijama i uslugama ○ “banka bez poslovnice”

1.8. BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA

1.8.1. ● kriptirani način distubuiranog (decentraliziranog) zapisivanja svih transakcija (block) u knjigu zapisa (ledger) ● glavna karakteristika - nepromjenjivost podataka

2. Oblik online organizacije poslovanja u kojem se primjenjuju informatičke odnosno internetske tehnologije

2.1. OBLICI EL. POSL.

2.1.1. 1. elektronička trgovina 2. elektroničko izdavaštvo 3. online edukacija 4. elektroničko plaćanje i naplata

3. DIGITALNA EKONOMIJA

3.1. bazirana na infomacijskoj/informatičkoj tehnologiji i internetu

4. ELEKTRONIČKA TRGOVINA

4.1. PREDNOSTI

4.1.1. ● ubrzanje poslovanja ● viši standard poslovanja ● veća dodana vrijednost ● praćenje trendova ● smanjenje troškova ● visoka dostupnost ● višekanalna prodaja (omnichannel)

4.2. NEDOSTATCI

4.2.1. ● nedostupnost interneta ● tehnološki jaz ● sigurnost novčarskih transakcija ● zaštita osobnih podataka ● pouzdanost prodavača ● povrat i reklamacije ● proizvod “sa slike”