Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Durian by Mind Map: Durian

1. ภาพ

1.1. 360 องศา

1.2. ภาพนิ่ง

2. Knowledge

2.1. วิธีการสังเกตทุเรียน​

2.1.1. ปากปลิง​

2.1.1.1. บวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน​

2.1.2. ก้านผล​

2.1.2.1. เข็ง สีเข้ม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ​

2.1.3. หนาม​

2.1.3.1. ปลายหนามแห้ง สีน้ำตาลเข้ม​ เปราะ และหักง่าย​

2.1.4. ร่องหนาม​

2.1.4.1. ร่องหนามห่าง เมื่อบีบหนามเข้าหากัน​ จะรู้สึกว่ามีสปริง​

2.1.5. พลู

2.1.5.1. สังเกตเห็นรอยแยกบนพูได้ชัดเจน​

2.2. วิธีเก็บรักษาทุเรียน​

2.2.1. แบบไม่แกะเปลือกออก

2.2.1.1. เป็นวิธีการปอกทุเรียนแบบใช้มีดเจาะยกพูมาทีละ 1-2 พู ตามที่ต้องการจะรับประทาน และส่วนที่เหลือถ้าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วทุเรียนจะสุกงอมเป็นปลาร้า วิธีการเก็บให้ใส่ถุงทั้งเปลือก แช่ตู้เย็นเพื่อยับยั้งการสุก หากต้องการรับประทานให้นำออกมาผึ่งและผ่าพูต่อไป​ ​

2.2.2. แบบแกะเปลือกออก

2.2.2.1. เป็นวิธีการแกะเปลือกออกด้วยวิธีการปอกแบบฉีก ร่อนพู หรือยกร่องพู และหลังรับประทานไม่หมดให้บรรจุเนื้อทุเรียนในภาชนะเข้าช่องแช่แข็ง เมื่ออยากรับประทานอีกให้นำมารับประทานได้เลย หรือทิ้งไว้ระยะหนึ่งให้เนื้อนิ่มอ่อนตัวก่อนก็ได้​

2.3. การเครมทุเรียน

2.3.1. กรณีเครมได้

2.3.1.1. ต้องมีรูปถ่าย

2.3.1.2. ลักษณะทุเรียน

2.3.1.2.1. ทุเรียนอ่อน

2.3.1.2.2. ทุเรียนเน่า

2.3.1.2.3. ทุเรียนไส้ซึม

2.3.2. กรณีเครมไม่ได้

2.3.2.1. ไม่มีรูปถ่าย

2.3.2.2. ทุเรียนแก่จัด

3. เนื้อ/ความสุก

3.1. แก่จัด (1-3 วัน)

3.1.1. เนื้อกรอบค่อนไปทางแข็ง กรุบกรอบ กลิ่นหอมอ่อนๆ รสชาติหวานไม่มาก

3.1.1.1. เปอร์เซ็นความสุก : 75 - 80%

3.1.1.2. ค่าบริกซ์ : 15.2 - 17.2 ??? (วัดจากควั่นทุเรียนหลงลับแล)

3.2. กรอบนอกนุ่มใน (4-5 วัน)

3.2.1. เนื้อนอกกรุบกรอบ เนื้อในนุ่มนิ่ม กลิ่นหอมไม่แรง รสชาติหวานกำลังดี

3.2.1.1. เปอร์เซ็นความสุก : 81 - 89 %

3.2.1.2. ค่าบริกซ์ : 17.3 - 18.8 ??? (วัดจากควั่นทุเรียนหลงลับแล)

3.3. สุกจัด (6-7 วัน)

3.3.1. เนื้อนอกนุ่มเนื้อในนิ่ม กำลังดีไม่มีเละ กลิ่นหอมแรงไม่มาก รสชาติหวาน

3.3.1.1. เปอร์เซ็นความสุก : 90 - 100 %

3.3.1.2. ค่าบริกซ์ : 18.9 ขึ้นไป ??? (วัดจากควั่นทุเรียนหลงลับแล)

4. น้ำหนัก

4.1. 5 - 7 kg

4.2. ตัวอย่างวิจัย (มอส)

4.2.1. รวม

4.2.1.1. 2,681.56 +- 573.26

4.2.2. เปลือก

4.2.2.1. 1,506.00 +- 447.30

4.2.3. เนื้อ

4.2.3.1. 968.86 +- 253.89

4.2.4. เมล็ด

4.2.4.1. 190.63 +- 59.68

5. ขนาดลูก

5.1. ความสูง

5.1.1. ไม่เกิน ???

5.2. เส้นรอบวง

5.2.1. ไม่เกิน ???

5.3. ความกว้าง

5.3.1. ไม่เกิน ???

6. จำนวนพลู

6.1. 4 - 5 พลู

7. จำนวนเม็ด

7.1. ส่วนใหญ่ พลูละ 3 เม็ด

8. สวน

8.1. 3 สวน

8.1.1. Weter Station

8.1.1.1. อุณภูมิอากาศ

8.1.1.1.1. (องศา)

8.1.1.2. ความชื้นอากาศ

8.1.1.2.1. (เปอร์เซ็นต์)

8.1.1.3. ความกดอากาศ

8.1.1.3.1. (HPA)

8.1.1.4. ความเข้มแสง

8.1.1.4.1. (LUX)

8.1.1.5. ค่า UVI ระดับ UV

8.1.1.5.1. (UVI)

8.1.1.6. ทิศทางลม

8.1.1.6.1. (พี่อายแปลงค่าเป็นทิศ)

8.1.1.7. ความเร็วลม

8.1.1.7.1. (กม. / ชม.)

8.1.1.8. ปริมาณน้ำฝน

9. กล่อง

9.1. ข้อมูลบนกล่อง

9.1.1. หน้า 1

9.1.1.1. โลโก้

9.1.1.2. QR Code รูป 360 องศา

9.1.1.3. ข้อมูลน้ำหนัก

9.1.1.3.1. รวม

9.1.1.3.2. เนื้อ

9.1.1.4. ข้อมูลสวน

9.1.1.4.1. ดึง KPI

9.1.2. หน้า 2

9.1.2.1. วิธีการสั่งซื้อ

9.1.2.1.1. เข้า Lablae.com

9.1.2.1.2. เลือกสายพันธุ์

9.1.2.1.3. เลือกความสุก

9.1.2.1.4. เลือกราคา

9.1.2.1.5. ใส้ตระกล้า

9.1.2.1.6. ชำระเงิน

9.1.2.1.7. รอรับสินค้า

9.1.2.2. วิวัฒนาการความสุก

9.1.2.2.1. เนื้อแน่น กรุบกรอบ (กรอบ 100 %)

9.1.2.2.2. กรอบนอก นุ่มใน (นิ่ม 30 - 70 % )

9.1.2.2.3. เนื้อนิ่ม สัมผัสนุ่ม (นิ่ม 100 %)

9.1.2.2.4. หมายเหตุ : การนับอายุนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ เช่น อากาศร้อนและแห้งแล้งทุเรียนจะแก่เร็วขึ้น

9.1.2.3. วิธีสังเกตุทุเรียนพร้อมทาน

9.1.2.3.1. สังเกตุทุเรียนว่าแก่พร้อมทานรึยัง

9.1.3. หน้า 3

9.1.3.1. เล่นกราฟฟิกกับกล่อง

9.1.4. หน้า 4

9.1.4.1. วิธีการเก็บรักษา

9.1.4.1.1. ข้อควรปฏิบัติ

9.1.4.1.2. ไม่ควรปฏิบัติ

9.1.4.2. วิธีปอกทุเรียน สอนอย่างเซียน! เทคนิคแกะทุเรียน พร้อมทำความรู้จักแต่ละสายพันธุ์ on wongnai.com

9.1.4.2.1. 1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

9.1.4.2.2. 2. วิธีเช็คทุเรียน ลูกไหนสุก ลูกไหนห่าม ?

9.1.4.2.3. 3. แกะทุเรียนแบบเซียนใน 30 วินาที

9.1.4.3. เงื่อนไขการรับประกัน

9.1.4.3.1. 1. ระยะเวลารับประกัน

9.1.4.3.2. 2. ต้องมีหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโออย่างละเอียด และภาพมีความคมชัด

9.1.4.3.3. 3. รับประกันเฉพาะปัญหาทุเรียนอ่อน ทุเรียนไส้ซึม และทุเรียนเน่าเท่านั้น

9.1.4.3.4. 4. จำนวนคงเหลือ

9.1.4.3.5. 5. ไม่รับประกันเรื่องของรสชาติ ที่เกิดจากจินตนาการหรือความคิดเห็นส่วนบุคคล

9.1.4.3.6. 6. วิธีปฏิบัติที่ผิด

9.1.4.3.7. 7. ไม่รับประกันกรณีเกิดเฉพาะปัญหาภายนอก ซึ่งไม่มีผลกับเนื้อภายใน และรสชาติของผลไม้

9.1.4.3.8. 8. การแอบอ้างนำผลไม้อื่นที่ไม่ใช่ผลไม้ที่ซื้อจากทาง Lablae.com และทำการการหลอกลวงเพื่อให้ได้รับการประกันสินค้า ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย