PERANAN AGEN-AGEN SOSIALISASI DALAM MENDIDIK MASYARAKAT AGAR TIDAK TERJERUMUS DALAM MASALAH ISU S...

FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR DAN BARAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERANAN AGEN-AGEN SOSIALISASI DALAM MENDIDIK MASYARAKAT AGAR TIDAK TERJERUMUS DALAM MASALAH ISU SEKSUALITI by Mind Map: PERANAN AGEN-AGEN SOSIALISASI DALAM MENDIDIK MASYARAKAT AGAR TIDAK TERJERUMUS DALAM MASALAH ISU SEKSUALITI

1. KELUARGA

1.1. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada ajaran agama.

1.2. Melakukan perbincangan secara terbuka mengenai isu seksualiti bersama anak-anak.

2. SEKOLAH

2.1. Mengadakan kempen kesedaran bahana seks bebas.

2.2. Memberi kesedaran pendidikan seksualiti.