«Психологія молодшого школяра»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Психологія молодшого школяра» by Mind Map: «Психологія   молодшого школяра»

1. Зміни

1.1. Фізіологічні

1.1.1. Зміна маси

1.1.2. Зміна пропорцій

1.1.3. Зміна ваги м'язів

1.1.4. Повна зміна зубів

1.1.5. Уповільнення росту

1.1.6. Розвиваються органи чуттів

1.2. Психологічні

1.2.1. Новий соц статус - школяр

1.2.1.1. Формується внутрішня позиція школяра

1.2.2. Нові взаємини в соціумі

1.2.3. Розширення оточення

1.2.4. Пристосування до навчання у школі

1.2.4.1. Немає пристосування = дизадаптація

1.2.5. Емоційно-волькова сфера

1.2.5.1. Оволодіння емоціями

1.2.5.2. Розвиток почуття гідності

1.2.5.3. Почуття симпатії

1.2.5.4. Зростає вимогливість до себе і інших

1.2.6. Розвиток особистості

1.2.6.1. Формування характеру

1.2.6.2. "Я"-концепція

1.2.6.3. Формування самооцінки

1.3. Соціальні

1.3.1. Спілкування з дорослими

1.3.1.1. Формування авторитету вчителя

1.3.1.2. Спілкування з батьками

1.3.2. Спілкування з ровесниками

2. Провідний вид діяльності

2.1. Учень - вчиться

2.1.1. Учіння, учбова діяльність

2.1.1.1. Полімотивована

2.1.1.2. Мотиви

2.1.1.2.1. Пізнавальні

2.1.1.2.2. Соціальні

2.1.1.2.3. Вузько- особистісні

2.1.2. Уміння вчитися

2.1.2.1. Самоконтроль

2.1.2.2. Самооцінювання

2.1.2.3. Самоорганізація

2.1.2.4. Усвідомлення мети і способів

2.2. Вчитель навчає

2.2.1. Навчання

3. Пізнавальна сфера

3.1. Довільність пізнавальних мотивів

3.2. Розвиток психічних процесів

3.2.1. Пам'ять

3.2.2. Мислення

3.2.3. Увага

3.2.4. Уява

3.2.5. Відчуття та сприймання

3.2.6. Мовлення

4. Новоутворення

4.1. Довільність пізнавальної сфери

4.2. Рефлексія

4.3. Емоційна децентрація

4.4. Самоконтроль

4.5. Самостійність

4.6. Криза самооцінки

4.7. Вміння вчитися

4.8. Внутрішня позиція школяра