Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Badacze by Mind Map: Badacze

1. Profesor Sanchez

2. Augustus Larkin

3. Mendoza

4. Jackson Elias/Jessy Hughes

5. Relacja sługa-mistrz

6. Wzajemna nieufność

7. Badanie intencji