Paljas Werking

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Paljas Werking by Mind Map: Paljas Werking

1. vrijwilligerswerking

1.1. Schoolteam

1.1.1. Lorenz+vincent

1.1.2. activiteiten na het school/soms 's avonds

1.1.3. teambuilding activiteit

1.1.4. promo op het school

1.1.5. Heropening/ einde examens

1.1.6. Tapcursus

1.1.7. T-shirts

1.2. Taplijst

1.2.1. via mail (Vincent)

1.2.2. Contact vaak door Vincent

1.2.3. Facebook oproep

1.3. taken

1.3.1. tappen

1.3.2. kuisen

1.3.3. klusjes

1.3.4. reclame

1.3.5. vergaderen

1.3.6. boekhouding

1.3.7. secretaris

1.3.8. drankenman

1.3.9. inkleding

1.4. onthaal

1.4.1. Tapuitleg

1.4.2. eerste tapbeurt

1.4.3. vergaderingen

1.4.4. Face to face evaluatie

1.4.5. geen echt uitgeschreven of doordacht beleid

2. jeugdhuisfuncties

2.1. ontmoeting

2.1.1. Clash van de jeugdbeweging

2.1.2. jeugdhuis staat open voor iedereen

2.1.3. activiteiten

2.1.4. kroegentocht

2.1.5. afterschool

2.1.6. vergadering jeugdbewegingen

2.2. activering

2.2.1. jeugdraadwerking

2.2.2. organiseren van nieuwe activiteiten

2.2.3. Verschillende taken (kuisen,drankenman,boekhouding,...)

2.2.4. mee organiseren van het debat

2.2.5. kritisch zijn tijdens vergaderingen

2.2.6. FACEBOOK

2.2.7. viva la paljas

2.2.8. opstarten Schoolteam

2.3. samenwerking

2.3.1. samenzijn

2.3.1.1. vergaderingen

2.3.1.2. schoolteam teambuilding

2.3.1.3. raad van bestuur meeting

2.3.1.4. avonden in de paljas

2.3.2. samen werken

2.3.2.1. heropening

2.3.2.2. paljas for life

2.3.2.3. schoolteam

2.3.2.4. grote kuis

2.4. educatie

2.4.1. een jaar vol paljas

2.4.2. leren samenwerken

2.4.3. leren omgaan met conflicten

2.4.4. leren organiseren

2.4.5. tappen/kuisen/dj...

2.4.6. prioriteiten stellen

2.4.7. leren plannen

2.4.8. leren verantwoordelijkheid opnemen

2.4.9. begeleiding schoolteam

3. stof tot nadenken

3.1. behouden vs vernieuwen

3.2. jonge vrijwilligers band met oude vrijwilligers

3.3. ontspanning vs inspanning

3.4. evenwicht activiteiten en onderhoud lokaal

4. handelingsprincipes

4.1. openheid

4.1.1. staat paljas open voor iedereen?

4.1.2. staan wij open voor nieuwe vrijwilligers

4.2. betrokkenheid

4.2.1. hoe zit met inspraak

4.2.2. lidmaatschap

4.2.3. ik ben een paljaser?

4.3. engagement

4.3.1. verantwoordelijkheid

4.3.2. verschillende vormen van engagement mogelijk?

4.3.3. Nieuw knooppunt

4.4. zelf organisatie

4.4.1. we maken zelf / samen de Paljas!

5. werkpunten per jeugdhuisfunctie

5.1. ontmoeting

5.1.1. Paljas moet nog meer de ontmoeting place worden voor jeugd in Zoutleeuw

5.2. Activeren

5.2.1. van onze vrijwilligers door verschillende taken aan te bieden

5.2.2. beter tapbeleid

5.2.3. via Facebook

5.2.4. onthaalbeleid

5.3. samenwerken

5.3.1. betere afstemming tussen verschillende werkgroepen

5.3.2. werkgroepen opstarten?

5.3.3. samen dingen doen

5.3.4. per semester minstens één gezamelijke activiteit?

5.4. educatie

5.4.1. draaiboek

5.4.2. degelijke tapcursus

5.4.3. onthaal/ begeleiding

5.4.4. lidmaatschap formaat?