UMOWY

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UMOWY by Mind Map: UMOWY

1. Agenda

1.1. Agenda Review

1.2. Define upcoming goals

1.2.1. Agree launch date

1.2.2. Finalize copy!

1.3. Main Discussion

1.4. Next Steps

1.4.1. Johnny to prepare PR

1.4.2. John and Jane call partners

2. Legend

2.1. Priority Importance indicators

2.1.1. High Priority

2.1.2. Medium Priority

2.1.3. Low Priority

2.2. Task Completion indicators

2.2.1. Not Started

2.2.2. 25% complete

2.2.3. 50% complete

2.2.4. 75% complete

2.2.5. Done

2.3. Flags and Icons

2.3.1. Flags

2.3.2. Icons

3. Action Items

3.1. Action Item 1

3.2. Action Item 2

4. O Przeniesieniu

4.1. sprzedaży

4.1.1. rękojmia

4.1.1.1. obowiązkowa

4.1.1.2. < 1 rok

4.1.1.3. wad

4.1.2. gwarancja

4.1.2.1. dobrowolna

4.1.2.2. za darmo

4.1.2.3. only wymiana lub naprawa

4.1.2.4. wad

4.2. pożyczki

4.2.1. odpłatnie

4.2.2. nieodpłatnie

4.3. dostawy

4.4. zamiany

5. O Świadczeniu

5.1. zlecenia

5.1.1. < 2 lat

5.1.2. wykonywanie czynności

5.1.3. staranne działanie

5.2. o dzieło

5.2.1. < 2 lat

5.2.2. wyk. dzieła

5.2.3. rękojmia

5.2.3.1. New node

5.2.3.2. New node

5.3. komisu

5.3.1. komisant - komis

5.3.2. komitent -ja

5.4. agencyjna

5.4.1. zasady ogólne

5.4.2. pośrednictwo przy umowach

5.5. składu

5.5.1. 1 < rok

5.5.2. all

5.6. przechowanie