Nội dung cuộc họp 06/04

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung cuộc họp 06/04 by Mind Map: Nội dung cuộc họp 06/04

1. Phân chia công việc

2. Xếp lịch làm việc và lịch nghỉ dịp lễ.

3. Hướng dẫn cách đặt lại câu hỏi và trả lời câu hỏi smmercamp

4. KHTN tháng 4.

4.1. Chiếu clip về KHTN để giới thiệu cho học viên trong trung tâm lẫn trường ngoài. Giới thiệu đầu buổi

4.2. Mô hình, poter xong trong hôm nay.

4.3. Ý tưởng: Tăng đóng góp cho ý tưởng, tránh trường hợp chữa cháy.

4.4. Video truyền thông: Videos tổng kết: Tổng kết buổi học như thế nào, giới thiệu tiếp chủ đề tháng tới. Videos truyền thông chung: Áp dụng: Gửi phụ huynh, truyền thông trên web

4.4.1. Giáo viên chia sẻ facebook (share), zalo (post nhật ký)

4.4.2. Quảng cáo trên tv ở sảnh chờ

4.4.3. Các kênh truyền thông khác

4.5. Giới thiệu bạn được tặng vouter

4.6. Thiết kế mô hình: Cần ý tưởng hấp dẫn để học sinh thật sự được trải nghiệm. Robot địa hình: Cần phát triển ý tưởng cho robot vượt địa hình

5. Crefus lab

5.1. Xây dựng và phát triển mô hình, các cuộc thi nội bộ lẫn trường ngoài. Nghiên cứu và phát triển những ý tưởng mới.

6. Lập mảng robot studio

7. Đổi thiết kế KHTN thành robot workshop.

7.1. Mở rộng quy mô không chỉ cho học sinh mà còn cho phụ huynh, giáo viên. Bắt đầu từ tháng 5.

7.2. Mô hình phải đủ yếu tố: Vui, cơ cấu mới lạ. Tùy vào lứa tuổi để phát triển.