DÖNÜŞEN DÜNYA NİSAN YAĞMURLARI2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DÖNÜŞEN DÜNYA NİSAN YAĞMURLARI2021 by Mind Map: DÖNÜŞEN DÜNYA NİSAN      YAĞMURLARI2021

1. sular için, ağaç dikelim.

2. asla boşuna suları kullanma

3. su koruyalım

4. tarlalar sulanabiıir

5. sular temiz olmalı

6. nehir sularını temiz sulara çevirmeliyiz

6.1. suları boşa açma

7. TASARUF YAPALIM

8. YAĞMUR SUYU DÜNYAYI KURTARICAK

9. YAMUR SULARINI İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ

10. SULARI YETERİ KADAR KULANMALIYIZ

11. kirli suyu temiz suya çeviririz

12. YAĞMUR SULARINI BİRİKTİRME

13. sularla tasarruf yapalım

14. yağmur s ula

15. yğmur

16. sularla tasarruf yapalım, sularımızı koruyalım.

17. sularını temiz tutmalıyız

18. suyumuzu iy kulanmlıyız

19. dünyamızı koruyalım

20. doğru söylüyorsun